Vzpoura úrazům

13. března 2020

Často slýcháme, že dnešní mládež se nehýbe a raději lenoší u počítačů a mobilů.

S tímto tvrzením by řada našich žáků určitě nesouhlasila. To, že hodiny tělesné výchovy patří ve škole mezi ty nejoblíbenější, vyplynulo z ankety. Ta proběhla právě v době, kdy mezi žáky naší školy zavítali handicapovaní pánové Pavel, Zbyněk a Radek, ambasadoři projektu VZP.

Ve dvou dnech si s žáky povídali o tom, jak předcházet úrazům, které mohou někdy končit i ochrnutím. Všichni tři se svěřili se svými úrazy, který od základů změnily jejich životy. Náplní besedy bylo i promítání filmu, který vše podstatné k této problematice obsahoval. Mezi posluchači se nenašel nikdo, kdo by jejich vyprávění přerušoval a situaci zlehčoval. Snad každý si v tu chvíli uvědomoval, že zdraví má opravdu jen jedno, a že i malá nepozornost, nerozvážnost nebo přecenění svých sil mohou převrátit život jemu i jeho blízkým

Pánům Pavlovi, Zbyňkovi i Radkovi děkujeme za jejich návštěvu a čas, který našim žákům věnovali a přejeme jim, aby v životě zažívali už jen to dobré.

 foto                                                                                                            Mgr. Hartigová Dana