Organizace školního roku

Organizace školního roku

začátek vyučování 1. září 2022
první vyučovací hodina začíná 7:55
konec 1. pololetí 31. ledna 2023
konec 2. pololetí 30. června
školní rok 2023/24 začíná

4. září 2023

Prázdniny a volné dny

podzimní prázdniny 26. října - 28. října 2022 (středa - pátek)
vánoční prázdniny

23. prosince 2022 - 2. ledna 2023 (pátek - pondělí),
vyučování začíná 3. ledna 2023 (úterý)

pololetní prázdniny 3. února 2023 (pátek)
jarní prázdniny 6. března 2023 (pondělí) - 12. března 2022 (pátek)
velikonoční prázdniny 6. dubna - 10. dubna 2023 (čtvrtek - pondělí)
hlavní prázdniny 1. července 2023 (sobota) - 3. září 2023 (neděle)