Organizace školního roku

Organizace školního roku

začátek vyučování 4. září 2023
první vyučovací hodina začíná 7:55
konec 1. pololetí 31. ledna 2024
konec 2. pololetí 28. června 2024
školní rok 2023/24 začíná

2. září 2024

Prázdniny a volné dny

podzimní prázdniny 26. října - 27. října 2023
vánoční prázdniny

23. prosince 2022 - 2. ledna 2024,
vyučování začíná 3. ledna 2024

pololetní prázdniny 2. února 2024
jarní prázdniny 11. března 2024 - 17. března 2024
velikonoční prázdniny 28. březen 2024
hlavní prázdniny 29. červena 2024 - 1. září 2024