Organizace školního roku

Organizace školního roku

začátek vyučování 1. září 2021 (středa)
první vyučovací hodina začíná 7:55
konec 1. pololetí 31. ledna 2022 (pondělí)
konec 2. pololetí 30. června (čtvrtek)
školní rok 2022/23 začíná

1. září 2022 (čtvrtek)

Prázdniny a volné dny

podzimní prázdniny 27. října (středa), 29. října (pátek)
vánoční prázdniny

23. prosince 2021 (čtvrtek)-2. ledna 2022 (neděle),
vyučování začíná 3. ledna 2022 (pondělí)

pololetní prázdniny 4. února 2022 (pátek)
jarní prázdniny 28. února 2022 (pondělí)-6. března 2022 (neděle)
velikonoční prázdniny 14. dubna 2022 (čtvrtek)
hlavní prázdniny 1. července 2022 (pátek)-31. srpna 2022 (středa)