Spolupráce a projekty 2023

Škola je zapojena do tří projektů bezplatného školního stravování

 

Bezplatné stravování Pardubického kraje ve školním roce 2023/2024, projekt je podpořen z prostředků ESF a Pardubického kraje.

Cílem projektu je podpora zajištění bezplatného školního stravování dětí v mateřských školách, žáků základních škol, středních škol a konzervatoří, jejichž rodina je ohrožena chudoboua materiální nebo potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci. Účelem podpory je poskytnout těmto dětem vyváženou stravu, zvýšit tak jejich školní docházku, účast na předškolním vzdělávání a odpoledních zájmových aktivitách. Celkově je snahou omezit jejich případné sociální vyloučení způsobené aktuální situací v rodině a zajistit jejich integraci do společnosti. Vedlejším přínosem je snaha posílit vhodné stravovací návyky a motivace ke zdravému životnímu stylu. Distribuce pomoci probíhá ve školách nebo školských zařízeních, které poskytují či zprostředkovávají bezplatné školní stravování. V rámci prevence rizika stigmatizace dětí je pomoc vydávána společně se stravou pro ostatní děti.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Nadace WOMEN FOR WOMEN s podporou MŠMT ČR.

Nadace WOMEN FOR WOMEN SOS do školky s podporou MŠMT ČR.

Bezplatné školní stravování je pro děti ze základní i mateřské školy.

Žádat mohou zákonní zástupci dětí, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, kterou nedokáží vlastními silami zvládnout, ale aktivně přistupují k řešení svých problémů.

Další informace poskytne paní Prušková tel: 702129340.

 

 

Projekty rozvoje školní zahrady:

Úvodní stránka - Ministerstvo životního prostředí (mzp.cz)
SFŽP ČR – Státní fond životního prostředí ČR (sfzp.cz)

Úvodní stránka - Ministerstvo životního prostředí (mzp.cz)
SFŽP ČR – Státní fond životního prostředí ČR (sfzp.cz)

 

Úvodní stránka - Ministerstvo životního prostředí (mzp.cz)
SFŽP ČR – Státní fond životního prostředí ČR (sfzp.cz)

Soubory ke stažení
  • Společnou cestou ke kvalitnímu vzdělávání - šablony III.pdf
  • Bezplatné školní stravování PaK2023.pdf
  • Cesta ke kvalitnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Červená Voda.pdf
  • Přírodní zahrady při ZŠ Červená Voda.jpeg
  • Přírodní zahrady při MŠ Bílá Voda.jpeg
  • Přírodní zahrady při MŠ Červená Voda I.jpeg