Žákovský parlament

3. dubna 2019

Ve středu 3. dubna se Žákovský parlament Červené Vody zúčastnil zasedání Mládežnického diskuzního fóra v Chrudimi. Ústředním tématem bylo „Co chybí studentům ve městě“. Cílovou skupinou byli žáci středních škol, kteří se vyjadřovali k aktuálním problémům ve městě a hledali nová řešení pro lepší rozvoj města. Hlavní myšlenkou setkání byla diskuze nad problémy města očima mládeže.

Stejné setkání tentokráte „Školního diskuzního fóra“ se uskuteční u nás v říjnu při ZŠ a MŠ Červená Voda.

Děkujeme Zdravému městu Chrudim za pozvání a MAS Orlicko za uspořádání cesty.

foto                                                                           Mgr. Válek Radim