Evvo 2018/2019

Enviromentální vyúčtování

V průběhu školního roku 2018/2019 odevzdali žáci a zaměstnanci školy k recyklaci:

  • 3 sběrné boxy s tonery
  • 10 monitorů
  • 93 kg baterií
  • 1 700 kg elektrospotřebičů

Za přidělené body v aktivitách Recyklohraní získala naše škola:

  • 30 kapesních kalkulátorů (do učebny fyziky a chemie)
  • 2 projektové dny Recyklace očima vědce (realizovány v šestých třídách)

Závěrečné hodnocení zpětného odběru elektrospotřebičů

V posledním týdnu školního roku se sešly tři desítky žáků s ředitelem školy a koordinátorem EVVO na závěrečném vyhodnocení celoroční soutěže ve zpětném odběru vysloužilých elektrozařízení.

Pro nejpilnější a pravidelné přispěvatele byly připraveny drobné odměny, malá pozornost čekala také Ekoláky, kteří celou soutěž organizačně zajišťovali.

Páťáci vyráběli papír

Páťáci se vydali do podhůří Jeseníků, a to do Velkých Losin, kde navštívili Muzeum papíru a Ruční papírnu. V muzeu se dozvěděli, na co se v historii psalo. Z muzea přešli do papírny, Nejdříve se podívali, jak se po staletí papír ručně vyráběl a v Losinách stále vyrábí jako na jediném místě ve střední Evropě, a pak si sami papír ručně vyrobili spolu s dalšími předměty v rámci tvořivé dílny

Šestky v Javoříčských jeskyních a na Bouzově

Na konci června se 6. třídy vydaly do Javoříčských jeskyní a na výstavu středověkých zbraní a strojů v historickém areálu pod hradem Bouzov. Žáci zažili, jaká je tma v jeskyni, viděli krápníkové útvary. Na výstavě si děti mohly prohlédnout Trojského koně a mohly si vystřelit z luku nebo kuše, viděli, jak funguje obří prak a na co se používal.

Ekoučetel roku 2018/2019

Recyklohraní uspořádalo v prvním červnovém týdnu v Brně dvoudenní celostátní setkání učitelů od mateřských škol po střední školy. Z více než 3700 škol zapojených do projektu Recyklohraní bylo pozváno 30 zástupců. Mezi nimi i Mgr. Eva Veselá, koordinátor EVVO naší školy. Program zaměřený na rozvoj programu Recyklohraní, workshop na téma improvizace ve výuce, cooking show s degustací (potraviny budoucnosti) a exkurze v SAKO Brno vyvrcholil předáním certifikátu Ekoučitel roku 2018/2019 všem pozvaným. článek

3. B A 4. třída v papírně ve Velkých Losinách

Možnost vyzkoušet si, jak se ručně vyrábí papír, měli žáci ze 3. B a 4. ročníku v papírnách ve Velkých Losinách. Nejprve je čekalo Po seznámení s historií a prohlídce provozu shlédli filmový dokument
o výrobě ručního papíru. Nakonec si všichni vlastnoručně vyrobili, obálku, pečeť a ozdobili si papír kapkami olejových barev.

Za školu do hvězdárny a planetária

Začátkem června se žáci III. B a IV. třídy vydali do Hradce Králové doplnit si svoje poznatky z prvouky a přírodovědy o vesmíru. V Hvězdárně a planetáriu je čekal zajímavý program nejen o planetě Zemi, Sluneční soustavě, ale i o celém vesmíru. Odpoledne se pak odreagovali hrou v minigolfu.

Živá a neživá příroda kolem nás ve 3. A

Poznávat život i prostředí pod zemí dostali za úkol od paní učitelky Dvořáčkové žáci ze III. A v úterý 28. 5. při prohlídce Javoříčských jeskyní. Exkurze zaměřená na živou a neživou přírodu pokračovala v Arboretu Bílá Lhota. Průvodce zaujal žáky poutavým výkladem, děti si mohly stromy, keře i byliny nejen prohlédnout, ale k některým i přivonět, vyfotit, zkoumat pod lupou. S poznatky a zkušenostmi budeme dále pracovat. Foto, článek

Recyklace očima vedcě - půda v 6. B

Na poslední úterní dopoledne si lektorky programu RECYKLOHRANÍ připravily pro žáky VI. B v rámci projektu „Recyklace očima vědce“ aktivity, pracovní listy a pomůcky na téma půda. Po krátké vycházce do lesíka, kde si žáci odebrali vzorky půdy, se pustili do zkoumání fyzikálních i chemických vlastností půdy.Foto, článek

Recyklace očiima vědce - vzduch v 6. A

Poslední květnové pondělí čekal na žáky projekt „Recyklace očima vědce“ Jejich tématem byl vzduch. S řadou pomůcek k měření a určování teploty vzduchu, vlhkosti, rosného bodu, směru a rychlosti větru, tlaku vzduchu a oblačnosti se setkali poprvé. Půldenní projekt ukončili žáci vypouštěním balónů. Foto

Pátá třída a projektový den v Jihlavě

Projektový den mimo školu pro žáky V. třídy se uskutečnil ve třetím květnovém týdnu v Jihlavě. Začal dopoledne exkurzí v závodě Enviropol s.r.o., který je jediným zpracovatelem elektroodpadu s unikátní technologií recyklace, a pokračoval exkurzí ve firmě ASMJ, která se zabývá tříděním plastů a papíru. Odpoledne pak žáci prožili v zoologické zahradě, ve které s průvodcem prošli křížem krážem všemi světadíly. Článek, foto, video

Cyklojízda za odpadem

V pátek 17. května se Ekoláci aktivně připojili k akci Den Země, kterou pro občany nejen Červené Vody připravili zaměstnanci obce Červená Voda. Program začal cyklojízdou a vyvrcholil promítáním soutěžních videosnímků s odpadovou tematikou. Na stanovišti v Dolní Orlici Ekoláci provázeli nejmenší účastníky cyklojízdy hrou o třídění odpadů, jejich rodiče i starší děti si vyzkoušeli vědomostní test a obdrželi informační letáčky o novém systému sběru tříděného odpadu – papíru a plastů v Červené Vodě. Foto, článek

Spolupráce ekoláků s obcí na projektu

Měsíci dubnu a květnu se pracovní náplň Ekologického praktika zaměřila na přípravu aktivit ke Dni Země jako součást projektu Obce Červená Voda. Informační letáčky ke třídění papíru a plastů tvořili žáci tak, aby byly pro běžného občana Červené Vody přehledné, stručné a obsahovaly všechny potřebné informace. Pro nejmenší účastníky Dne Země si připravovali hru o třídění odpadů, pro starší žáky a dospělé kvízové otázky o zacházení s odpady.

Člověče, nezlob se a recykluj

V úkolu „Člověče nezlob se a recykluj“ si žáci 5. ročníku i žáci 2. stupně vytvořili svou vlastní recyklační hru. Ti mladší zvolili deskovou hru s hracím polem, starší žáci svoji hru vybavili navíc krabičkami – kontejnery na tříděný odpad. Při tvorbě hry si Ekoláci zábavnou formou připomněli, jak důležitá je recyklace, jaký je celý životní cyklus elektrospotřebiče, co se děje při recyklačním procesu a s jakým výsledkem. Své hry si na závěr sami zahráli.

Den Země s Ekocentrem Paleta

Výukové programy Ekocentra PALETA byly námětem věnovány Dni Země, který se slaví každoročně 22. dubna. Z Pardubic do naší školy přijeli tři lektoři s programem zaměřeným na zodpovědný přístup člověka k řešení odpadů. Formou simulační hry si žáci pátého, šestého a sedmého ročníku uvědomili potřebu třídit odpady a minimalizovat jejich množství. foto

Jarní zpětný odběr elektrospotřebičů 20149 ukončen

dubna skončil jarní zpětný odběr elektrospotřebičů v naší škole. Na jaře se podařilo odevzdat k recyklaci 355 elektrospotřebičů, které přinesli zejména žáci 1. až 7. ročníku. K odvozu jsme připravili celkem 8 bagů.

Žáci 1. stupně a jejich Den Země

Na poslední úterní dopoledne připravili žáci VI. B Den Země pro žáky 1. stupně. Na pěti stanovištích si žáčci připomněli, jak se správně chovat v lese, poznávali nejznámější houby, rostliny, živočichy. Povídali si také o tom, jak se žije živým tvorům v přírodě a jak se k nim máme chovat. Článek, foto

Ekoláci na programu hospodářská zvířata a pečení

Poslední dubnové pondělí ve znamení deště prožili Ekoláci na statku v Oucmanicích ve společnosti hospodářských zvířat. Připomínali si, čím jsou nám lidem užitečná, a že kromě užitku hlavně dětem umí poskytnout radost. Vyzkoušeli si také dojení, ze smetany vyrobit máslo, umlít celozrnnou mouku, zadělat těsto a po vykynutí uplést housky. Upečené ve vyhřátě peci, namazané vlastnoručně vyrobeným máslem všem skvěle chutnaly. Foto

Ekoláci v Oucmanicích na programu lesy v ohrožení

Žáci Ekologického praktika absolvovali v polovině dubna dva zajímavé programy v Oucmanicích, kde se nachází v bývalém statku pobytové středisko Ekocentra PALETA. Prvním programem byla recyklace papíru v domácích podmínkách. Každý si vyrobil svůj list papíru a dozdobil přírodninami. Program Lesy v ohrožení prožívali žáci formou simulačních her a postupně se vžívali do rolí stromů, kůrovce, kyselého deště či vichřice. Foto

Ukliďme si Česko 2019

Žáci naší školy se svými rodiči v sobotu 6. dubna 2019 zapojili do dobrovolnické akce Ukliďme si svět, ukliďme si Česko 2019, kterou druhým rokem organizovalo SRPDŠ při naší ZŠ. Na jedenácti stanovištích rozmístěných po celé Červené Vodě se v 9 hodin ráno sešlo 49 dětí a 44 dospělých a během dvou hodin do nachystaných pytlů sesbírali neuvěřitelných 1 300 kg odpadu, který byl obcí Červená Voda svezen do sběrného dvora a tam vytříděn.

Starý papír k recyklaci

Během dvou dubnových dnů přinášeli a přiváželi žáci se svými rodiči ke školní budově balíky starého papíru. Připojili se také zaměstnanci ZŠ i dětí z mateřské školy. Podařilo se odevzdat téměř 9 920 kg papíru. Jestliže využitím jedné tuny recyklovaného papíru ušetříme 14 stromů, podařilo se našim žákům uchránit téměř 140 stromů. foto

Světový oceán

Žáci obou šestých tříd věnovali část čtvrtečního dopoledne projektu Světový oceán. Projekt tak propojil hodiny zeměpisu a projektového vyučování s oslavou Dne Země, který každoročně připadá na den 20. dubna. Čtyřčlenné týmy řešily úkoly zaměřené na části světového oceánu, jeho znečištění a možnosti ochrany. Využívaly přitom informace z různých zdrojů: učebnice, internet a zejména mapy. V týmu se každý uplatnil podle svých schopností. Někdo se lépe orientoval v textu, jiný se uplatnil v hledání informací v mapě, další v práci s počítačem. foto

Kuchařská soutěž

Celostátní kuchařská soutěž Finále Zdravé 5 podporuje u dětí a mladistvých znalost zásad správné výživy a zároveň umění kreativní přípravy jednoduchých pokrmů za rozumnou cenu. Je zaměřena na téma „vaření s láskou a radost z jídla“, a to nejen v rámci přípravy, ale i společné konzumace pohoštění. Letos budou Finále Zdravé 5 vévodit bylinky. Zadání školního kola tedy zní: Udělej radost jídlem, jehož součástí bude libovolná bylinka! Do soutěže se v naší škole pustily tříčlenné týmy dívek ze 7. ročníku a přihlásily recept s libovolnou bylinkou, fotografii z vaření i z předání svačiny a nápad, jak s připraveným jídlem naložit. foto

S rýmy jsou šprýmy aneb příběhy vysloužilého elektra

Ve třetím úkolu Recyklohraní s názvem "S rýmy jsou šprýmy aneb příběhy vysloužilého elektra" jsme se na téma třídění a recyklace elektrospotřebičů podívali trochu netradičně „skrze“ český jazyk. Tentokrát se žáci od 5. do 9. ročníku stali spisovateli, básníky, a sepsali příběh spotřebiče v rodině. Do užšího výběru postoupilo 9 prací žáků 2. stupně a 3 práce žáků z V. třídy. Z nich za každý stupeň pak do celostátní soutěže byla odeslána jedna práce. text 1, text 2 

Soutěž Přeměna odpadů na zdroje

V únorových a březnových hodinách Ekologického praktika se Ekoláci zabývali projektem, ve kterém spojili svoji představivost, šikovné ruce s výtvarnou technikou asambláže. Využili tak nabídky Ministerstva průmyslu a obchodu, které vyhlásilo v lednu 2019 už 3. ročník soutěže Přeměna odpadů na zdroje. Výsledkem dvouměsíční práce jsou dva odpadkové koše, které plánujeme umístit do budoucí přírodní učebny na školní zahradě.

foto, článek

Zahajujeme jarní zpětný odběr elektrospotřebičů

V měsíci dubnu mohou žáci a jejich rodiče opět přinášet do školy ke zpětnému odběru vysloužilé elektrospotřebiče. Tato služba probíhá ráno před vyučováním každé úterý a čtvrtek od 2. dubna do 30. dubna 2019. Jako tradičně se práce na organizaci odběru ujali Ekoláci.

Baterkožrouti

V lednu se Ekoláci pustili do plnění druhého úkolu Recyklohraní, tentokrát rukodělného. Společným tématem byla tvorba baterkožrouta. Žáci 2. stupně vyráběli společně jeden výrobek, navíc ještě plnili úkoly z pracovního listu, převážně výpočetní. A tady se uplatnili šikovní matematici. Žáci 1. stupně se rozhodli vyrobit si každý svého baterkožrouta a odnést si ho domů.

Ke krmelci za zvířaty

Ve čtvrtek 20. prosince se páťáci stejně jako loni vydali do lesa za školou. Společně s lesníkem, panem Kozákem, došli ke krmelci. U krmelce lesník překontroloval jejich nadílku pro zvířátka a ukázal dětem, kam co dát. Po celou dobu vyprávěl o lese, o zvěři a myslivectví a odpovídal na zvídavé otázky.

Reklama na třídění

Po vyhodnocení zpětného odběru elektrospotřebičů a zpracování výsledků podzimní soutěže ve sběru papíru se Ekoláci pustili do plnění prvního letošního úkolu Recyklohraní. Jejich úkolem bylo vymyslet a vyrobit reklamu na třídění elektra a baterií. Reklamní plakáty vznikly dva – jeden za 1. stupeň a druhý za 2. stupeň.

Výsledek soutěže "Zelený Pardoubek 2018"

6. listopadu se v Pardubicích konala Krajská konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Pardubického kraje za účasti zástupců krajského úřadu, Ekocentra PALETA a koordinátorů EVVO mateřských, základních a středních škol Pardubického kraje. Na konci dopoledního jednání byly vyhlášeny výsledky soutěže Zelený ParDoubek (zúčastnilo se 69 škol).

Naše škola byla zastoupena Mgr. Evou Veselou, která převzala již šestý certifikát s oceněním Ekologická škola 1. stupně PK (s mimořádně dobrou úrovní ekologické výchovy). článek

Podzimní plody a přírodniny

Slunečný a teplý pozdní podzim využili žáci III. A, III. B i V. třídy k podzimní vycházce zaměřené
na sběr rozličných přírodnin. Z nasbíraných listů, květin a plodů vytvořili třeťáci pestrobarevné motýly a ježky, páťáci pak lesní skřítky. Svými výrobky si vyzdobili svoje kmenové třídy.

Podzimní sběr papíru

Ve dvou říjnových dnech proběhl již tradičně podzimní sběr starého papíru. Zapojili se žáci se svými rodiči ze všech tříd naší školy, zaměstnanci i žáčci mateřské školy. K recyklaci jsme odevzdali celkem 8 025 kg. Absolutním vítězem sběrové soutěže se stala třída II. A s téměř 60 kg v průměru na žáka.

Zpětný odběr elektrospotřebičů 2018 ukončen

Na konci října byla poslední příležitost ke zpětnému odběru elektrospotřebičů ve škole K odvozu bylo připraveno 29 bagů drobných elektrospotřebičů, které žáci přinesli z domovů, a 10 monitorů ze školy. Za získané body ze zpětného odběru jsme do učebny fyziky a chemie pořídili sadu 30 kalkulaček.

Třetí třída v Muzeu řemesel

V úterý dne 23. října 2018 žáci 3.B třídy navštívili v rámci projektu 100. výročí založení naší republiky Muzeum řemesel v letohradě, aby zjistili, jak se v dřívějších dobách žilo. Prohlédli si historické exponáty, seznámili se také s tím, jak pracné bylo v dávných dobách např. pečení chleba, šití bot na míru nebo tkaní látek. Na závěr programu se ocitli ve školní třídě z poloviny 20. století.

Vitamínový den

Žáci všech tříd 1. stupně se ve druhém říjnovém týdnu ve cvičné kuchyňce střídali u programu „Vitamínový den“. Program o zdravém životním stylu doplněný o ochutnávku zdravých potravin se uskutečnil na naší škole v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol.“ Článek, foto

Projektový den - Střední zemědělská škola Lanškroun

V úterý 9.října se devátá třída zúčastnila projektového dne, zaměřeného na profesní orientaci. Vypravili jsme se do areálu střední školy, abychom se seznámili s tamními možnostmi studia, s prostředím školy. Měli jsme možnost projet se na koni, vyzkoušet si zručnost v jízdě traktorem, prohlédli jsme si kravín, seznámili se s chodem školy, vyzkoušeli znalosti z pěstování plodin.

Pětka v Ekocentru Pašíčka

Žáci 5. ročníku se zúčastnili jednodenního ekovýchovného programu v areálu Záchranné stanice a Ekocentra Pasíčka. Po prohlídce zachráněných zvířat se přenesli do pravěku a proměnili se v paleontology. Na závěr si zasoutěžili ve vědomostech o naší přírodě. článek, foto

Práce s přírodním materiálem

Žáci 1. stupně vytvářeli jako každý podzim výrobky z přírodnin, které si nasbírali v okolí školy. Z listí, šišek, jehličí, mechu i rozličných plodů vznikla výtvarná díla, která odzdobila chodby i třídy naší školní budovy.

Les bez odpadků

V pracovních činnostech se třeťáci učili správně třídit odpadky. Pak se vydali do blízkého lesa za školou a vysbírali vše, co do lesa nepatří. Nakonec postavili z přírodnin domečky pro skřítky, kteří pořádek v lese hlídají.

Začíná podzimní zpětný odběr elektospotřebičů v ZŠ

Sběr elektrospotřebičů, který zajišťují Ekoláci od poloviny září do konce října, pokračuje v naší škole 12. rokem. Upozorňujeme, že se nevybírají obrazovky a velké spotřebiče (pračky, chlazení, myčky a sporáky apod.). Letos jsou sběrové dny v úterý a ve čtvrtek. V průběhu celého školního roku zajišťují Ekoláci také zpětný odběr baterií, tonerů a cartridgí. Změna: plastová víčka nevybíráme!

Den otevřených dveří na Králickém Sněžníku

Spolek přátel přírodě blízkého lesa zorganizoval v úterý 18. září Den otevřených dveří na Králickém Sněžníku ve spolupráci s odborníky z Lesů ČR, Agentury ochrany přírody a krajiny - Správa CHKO Jeseníky, Horské služboy, Vily Doris Šumperk, Království sov. Žáci naší školy z osmého a devátého ročníku byli na jednotlivých stanovištích seznámeni s přírodou národní přírodní rezervace Králický Sněžník. Informace a aktivity si pro ně připravili geolog, zoolog, botanik, lesníci, myslivci, Království sov, včelaři a lektoři ekovýchovy. Jak se pohybovat v náročném terénu vysvětlila horská služba. Děti si mohly vysadit stromky. Ti zdatnější pak vystoupili na vrchol Králického Sněžníku.

Významné osmičky v dějinách Červené Vody

Výstavu v budově obecního úřadu „Významné osmičky v dějinách Červené Vody“ navštívili 19. září žáci 5. ročníku v rámci hodiny vlastivědy. Odpovědi na otázky soutěžního kvízu zaměřeného na události a osobnosti posledních sta let života naší obce žáci vyhledávali na vystavených panelech. Kromě vlastní historie obce mohli pozorovat, jak se obec rozvíjela a jak se proměňoval život jejích obyvatel. Poznání historie obce napomáhá utvářet vztah žáků k místě, kde žijí.