Evvo 2019/2020

Enviromentální vyúčtování školního roku 2019/2020

V průběhu školního roku 2019/2020 odevzdali žáci a zaměstnanci školy k recyklaci:

  • 8 140 kg starého papíru
  • 640 kg elektrospotřebičů

Za přidělené body v aktivitách Recyklohraní získala naše škola výtvarné potřeby (vodovky, voskovky, pastelky), drobné předměty pro sport a deskové hry. Drobné dárkové předměty jsou určeny na odměny žákům za sběrové aktivity. 

Vlastivědné putování žáků 8. ročníku na Zemskou bránu

V pondělí 22. června se uskutečnil vlastivědný výlet dvaceti žáků 8. ročníku do Přírodní rezervace Zemská brána. Po příjezdu na Zemskou bránu je přivítala rozbouřená a poněkud zvednutá hladina Divoké Orlice. V kaňonovitém a balvanitém řečišti Divoké Orlice žáci obdivovali strmé svahy říčního údolí a rulové skalní útvary, které jsou využívány pro horolezecké účely. Přírodní rezervací Zemská brána vede naučná stezka, která v několika zastaveních žákům představila místní zajímavosti.

Ekosystémy - Projektová výuka 6. A v přírodní zahradě

Jedním z témat přírodovědy ve 4. ročníku jsou ekosystémy. Žáci se seznamují s fungováním přírodních společenství les, rybník, pole, louka, zahrada…Metodou pozorování a bádání se žáci IV. A pustili do práce v naší přírodní zahradě, která poskytla pro pozorování dětí Ideální podmínky díky přírodním prvkům (bylinková zahrádka, broukoviště, jezírko, louka…). Žáci samostatně využili běžnou školní pomůcku – karty s obrázky a názvy rostlin a hledali po zahradě zástupce běžných travin a bylin, které na louce rostou. Získané informace si pak doplnili do pracovního listu.

Projektový den v Arboretu Bílá Lhota

V polovině června se žáci III. B a IV. B vydali na prohlídku Arboreta Bílá Lhota. S průvodcem poznávali a obdivovali nejen domácí dřeviny, ale i vzácné evropské a zámořské stromy. Arboretum nabízí více než 400 druhů listnatých, jehličnatých a stále zelených dřevin ze Severní Ameriky, Japonska, Číny, Malé Asie. Při procházce areálem žáci zapojovali všechny smysly. Vyfotili se u stařečka dubu, kterému bylo téměř 370 let, spojili ruce a obejmuli nejsilnější kmen dubu a všichni se schovali pod deštníkový strom.

Soutěže a zapojení školy v oblasti EVVO

Obnovili jsme registraci do sítě škol M.R.K.E.V. (Celostátní program základních a středních škol zabývajících se ekologickou/environmentální výchovou) do 31. 12. 2020.

Celostátní recyklační program pro základní a střední školy „Recyklohraní aneb Ukliďme si svět“ udělil koordinátorovi EVVO naší školy certifikát Ekoučitel roku 2019/2020 za aktivní práci s mládeží na ekologických projektech.

Odeslali jsme přihlášku do soutěže Zelený ParDoubek 2020 (soutěž škol Pardubického kraje v oblasti EVVO).

Případ kompost a bylinky - projekt mimo školu

Oba programy, které absolvovali žáci 6. ročníku opět v ekologickém středisku v Oucmanicích, navazovaly na předchozí program Přírodní zahrada s dílnou. Detektivní pátrání o tom, co se děje s kompostem vystřídal program o bylinkách s ochutnávkou i výrobou vlastní čajové směsi. článek, foto, video1, video2, video3

Zemská brána - projekt mimo školu

Skupina žáků 7. ročníku se vydala v úterý 16. 6. 2020 na Zemskou bránu. Na stejnojmenné naučné stezce, která vede podél toku Tiché Orlice, prošli kolem deseti zastavení. Na interaktivních tabulích si ověřili své znalosti o fauně a flóře této přírodní rezervace. článek, foto

Přírodní zahrada s dílnou - projekt mimo školu

Jak by mohla vypadat přírodní zahrada, v níž se nacházejí užitečné byliny a prospěšní živočichové, jak se o takovou zahradu starat bez chemických prostředků, bylo předmětem simulační hry v programu ekologického střediska v Oucmanicích. Nápoj z bylinek a ovoce společně s výrobou ptačích budek prověřil praktické dovednosti žáčků. článek, foto

Klepý vrch - projekt mimo školu

Skupina žáků 7. ročníku se vydala v polovině června na zeměpisně turistický výstup na Klepý vrch v masivu Králického Sněžníku. Cílem dne byl samotný vrchol Klepého, pozorování změn krajiny způsobené přírodními živly i člověkem a orientace v krajině. článek, foto

Třeťáci recyklují CD a gramofonové desky

Stará CD společně s temperovými barvami, lihovými fixami a zbytky barevných papírů využily děti
ze III.A k výrobě různých zvířátek a věcí kolem nás. A tak se na nástěnce ve třídě objevily pavouci, želvy, oči i květiny. Z gramofonových desek vznikla čtyři slunce, každé v jiném ročním období.

Sněhuláci z odpadového papíru

Děti ze III.A využily na výrobu sněhuláků papírové ruličky od toaletního papíru, krabičky na vajíčka a korkové zátky. Tělíčka sněhuláků doplnily barevným papírem a natřely temperovými barvami.

Zelenina na talíři v 7. A i 7. B

Dívky ze sedmého ročníku si v předjaří zpestřily výuku vaření zdravou svačinkou. Pustily se do přípravy chlebíčků se zeleninovou pomazánkou s celerem a do výroby šopského salátu. Pracovaly podle stejného receptu, přesto se pomazánky trochu lišily. Na svých výrobcích si však nakonec pochutnaly všechny kuchařky. foto

Recyklační zlepšováky

Baterie, zejména ty nabíjecí, se staly v únoru a březnu námětem 3. úkolu Recyklohraní pro Ekoláky. Skupina mladších žáků se zaměřila na tvorbu plakátu, který nabádá uživatele mobilů ke správnému zacházení s bateriemi v mobilech. Jejich starší spolužáky zaujalo téma elektromobilů a elektrokol. Pustili se do bádání na internetu a vytvořili prezentaci zaměřenou na výhody a nevýhody těchto dopravních prostředků. foto

2. úkol recykohraní: dlouhý, šíroký a bystrozraký

Na pomoc k plnění tohoto úkolu si Ekoláci přizvali známé pohádkové postavy Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého. Ti jim pomáhali s plněním badatelského listu, kde vedle ekologické nauky museli zapojit i matematiku. Spolu s panem Dlouhým měřili, jak daleko to máme od školy k nejbližšímu červenému kontejneru na vysloužilé elektrospotřebiče (za obecním úřadem). S panem Širokým určovali objem nádoby, její rozměry a objem, a také odhadovali, kolik se do ní vejde elektrospotřebičů a baterií. Pan Bystrozraký jim byl průvodcem při popisování, co patří či nepatří do sběrné nádoby.

Podzimní zpětný odběr elektrozařízení ukončen

Během sedmi podzimních týdnů odevzdali žáci naší školy se svými rodinami ke zpětnému odběru celkem 520 kg vysloužilých elektrozařízení. 38 žáků nashromáždilo dohromady 984 kusů drobných i větších elektrospotřebičů, které byly předány k recyklaci.

Soutěž "Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje"

Již tradičně se žáci naší školy pustili do výtvarných dílek na téma Zdravá a nemocná příroda, která zaslali do výtvarné soutěže každoročně vyhlášené Pardubickým krajem. Za 1. stupeň kreslil jeden žák V. třídy, za 2. stupeň čtyři žákyně ze VI. třídy.

121 Seidl Jiří, V. 122 Bartoňová Karolína VI. 123 Červenková Veronika, VI.

Jiří Seidl, V. Karolína Bartoňová, VI. Veronika Červenková, VI.

124 Pokójová Amálie, VI. 125 Severinová Lucie, VI.

Amálie Pokójová, VI. Lucie Severinová, VI.

školní zahrada očima žáků

Ekoláci kreslili přímo v terénu do plánu školní zahrady, který pořídili v loňském školním roce, rozložení nově vybudovaných prvků. Práce probíhaly za pěkného počasí v zahradě ve dvojicích. V učebně pak ve dvou skupinách plány narýsovali a navrhli do nich umístění nových objektů (záhony, kůlnu jako zázemí pro pěstitelské práce a nádrž na dešťovou vodu). foto

Podzimní sběr papíru

Podzimní sběr starého papíru se v režii Spolku rodičů, přátel a dětí uskutečnil v polovině října. Během dvou dnů žáci školy se svými rodiči nasbírali 8 140 kg papíru. Nejlepší sběrači na 1. stupni i na 2. stupni obdrží wellness poukaz od Penzionu Ječmínek. Sběrači na 2. a 3. místě na každém stupni obdrží volné lístky do kina v Králíkách. Všichni žáci, kteří se sběru papíru zúčastnili, dostanou malou sladkou odměnu.

Příroda ještě nespí

Žáci třetího a pátého ročníku si své třídy vyzdobily výrobky a výkresy s tématikou podzimní přírody. Jejich výroba probíhala v hodinách pracovního vyučování a výtvarné výchovy. Samozřejmostí bylo potřebné přírodniny nasbírat venku a přinést do školy. foto

Recyklační zpravodaj

Dva redakční týmy se pustily do práce na Recyklačním zpravodaji. Žáci Ekologického praktika se na několik týdnů stali redaktory, reportéry a nadšenými fotografy, kteří společně vytvořili svůj vlastní školní Recyklační zpravodaj. Věnovali se v něm ochraně životního prostředí, zaměřili se na třídění drobného elektra i baterií a zařadili informace o Mezinárodním dni elektroodpadu a Evropském týdnu recyklace baterií. Zařadili také zábavné úkoly v podobě kvízu nebo tajenky. foto

Tvoření z přírodnín

Podzimní atmosféru ve svých třídách si vytvořili pomocí rozličných přírodnin žáci 1. stupně. Vlastní fantazii zapojili při tvorbě podzimních závěsů, věnečků či svícnů, stromů se zbarveným listím, ježečkům vyrobili pelíšek ve frotovaném listí. Děti ozdobily okenní parapety lesními scenériemi muchomůrek červených, skřítky Podzimníčky či rozličnými zvířátky ze šišek či brambor.  Pro maminky vyrobily korále z jeřabin a šípků. foto

Sázíme lesy

V sobotu 19. 10. 2019 se skupina žáků naší školy připojila k akci DEN ZA OBNOVU LESA. U Panského Pole blízko Rokytnice v Orlických horách žáci sázeli nový listnatý les společně s několika sty dobrovolníky z širokého okolí. Článek, foto

Ekoláci v říjnu v oucmanicích

V polovině října absolvovali žáci Ekologického praktika v ekologickém středisku v Oucmanicích druhý projektový den mimo školu zaměřený na téma Les. Za slunečného podzimní počasí pozorovali stopy života v rozličných lesních prostředích. Článek, foto

Ekoláci v září v Oucmanicích

První ze dvou projektových dnů Ekoláků se konal na konci září. V ekologickém středisku v Oucmanicích absolvovali dva programy – Tkaní a Jeden za všechny, všichni za jednoho. Na závěr nemohla chybět samozřejmě prohlídka domácích zvířat. Článek, foto

Projektový den sedmáků v Jihlavě

Žáci sedmých tříd prožili projektový den mimo školu na začátku podzimu v Jihlavě. Dopoledne se seznámili s provozy ve firmě Enviropol (zabývá se recyklací vysloužilých elektrospotřebičů) a ve firmě ASMJ (zabývá se tříděním plastů a papíru). Odpoledne prošli křížem krážem všemi světadíly v ZOO Jihlava. Článek, foto

Vitamínový den pro žáky 1. stupně

Společnost MK Fruit s.r.o. je naším dodavatelem v rámci projektu Ovoce do škol. Pro žáky naší školy uspořádala doprovodnou vzdělávací akci – ochutnávku čerstvého ovoce, zeleniny a výrobků z nich.

Součástí je přednáška o zdravém životním stylu, možnost ochutnávky ovocno- zeleninových špízů a nápojů z čerstvého ovoce a zeleniny. Žáci prvního stupně se vystřídali během dopoledne 18. 9. ve cvičné kuchyňce, ti starší dostali do každé třídy ochutnávkový balíček.

Začíná podzimní zpětný odběr elektrospotřebičů v ZŠ

Zpětný odběr elektrospotřebičů, který zajišťují Ekoláci od poloviny září do konce října, pokračuje v naší škole 13. rokem. Upozorňujeme, že se nevybírají obrazovky a velké spotřebiče (pračky, chlazení, myčky a sporáky apod.). Také letos jsou sběrové dny v úterý a ve čtvrtek před vyučováním. V průběhu celého školního roku zajišťují Ekoláci také zpětný odběr baterií, tonerů a cartridgí.

Tonda Obal na cestách zavítal i k nám

Lektoři programu TONDA OBAL NA CESTÁCH přijeli ve druhém zářijovém týdnu do naší školy tentokrát nejen za žáky 1. stupně, ale i do MŠ. Aktivně a se spoustou pomůcek si děti připomněly základní pravidla ke třídění odpadu v domácnostech. Většina dětí zvládla úkoly bez chybičky, navíc obdržely pochvalu lektorů za spolupráci a slušné chování. foto

Otevření skleníku na školní zahradě

září se na školní zahradě sešli žáci 8. tříd a děti z MŠ, aby společně osázeli nový skleník sadbou salátu. Výsadba proběhla za přítomnosti starosty obce Červená Voda a zástupce MAS Orlicko. Článek, foto