EVVO 2021/2022

ENVIROMENTÁLNÍ VYÚČTOVÁNÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

 

V průběhu školního roku 2021/2022 odevzdali žáci a zaměstnanci školy k recyklaci:
11 490 kg starého papíru
1 080 kg elektrospotřebičů
140 kg baterií
198 ks mobilních telefonů

 

ODMĚNY ZA CELOROČNÍ ZPĚTNÝ ODBĚR VYSLOUŽILÝCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
Skupina pětadvaceti žáků napříč všemi ročníky se sešla dva dny před koncem školního roku
ve sborovně k vyhodnocení celoročního sběru elektrospotřebičů a předání odměn nejaktivnějším žákům. Žáci se svými rodiči a zaměstnanci školy vybrali a odevzdali k recyklaci celkem 1 504 kusů vysloužilých elektrozařízení.
 

    

    

 

ŠUP DO SBĚRNÉHO DVORA

Konec školního roku si žáci 4. třídy zpestřili hrou, která tematicky navazuje na naše celoroční sběrové aktivity, zejména na zpětný odběr elektrospotřebičů. Hra s názvem „ŠUP DO SBĚRNÉHO DVORA“ zábavnou formou připomíná hráčům zásadu, že vysloužilé elektrospotřebiče nepatří do popelnic a na černé skládky či by neměly skončit v domácí dílně a být neodborně demontovány.
 

  

CELOROČNÍ HRA S RECYKLOHRANÍM

Ve školním roce 2021/2022 se Ekoláci zapojili do historicky první celoroční hry s Recyklohraním. Od září 2021 postupně sbírali body – jak za sběr, tak za aktivitu v osvětě. Celkový bodový zisk pro náš tým byl nakonec 6 650 bodů, a to znamená v celorepublikovém žebříčku 6. místo a v krajském pořadí 2. místo z celkového počtu 1 668 soutěžících škol společně s odměnou pro školu ve výši 7 500 Kč. 

 

     

 

KOMPOST JEŠTĚ JEDNOU V 5. B

Při oslavách Dne Země ve čtvrtek 21. dubna na školní zahradě se žáci 5. B pustili do založení kompostu, stejně jako třeťáci do skleněných lahví. Při jeho zakládání si vysvětlovali, jak se kompost v domácích podmínkách zakládá a také, jak je třeba se o něj starat, aby prospíval. Svoje sklenice s kompostem uložili v atriu, kde mohou tvorbu kompostu do konce školního roku pozorovat.  

     

KOMPOSTOVÁNÍ – TO JE HRANÍ PRO 3. B

Naši žáci ze 3. B se také připojili ke kompostové výzvě. Ve třídě si do velké sklenice založili společně kompost a umístili do rohu třídy, aby jeho postupný vznik mohli pozorovat. Společně si také povídali o tom, proč je kompost potřebný, které odpady do kompostu patří a které do něj nepatří. Vyplnili si ve skupinkách pracovní list a nakreslili obrázky.

           
309 310 311 312


313 314 315

 

VELKÁ KOMPOSTOVÁ VÝZVA PRO EKOLÁKY

Pátým úkolem Recyklohraní se stalo téma Kompost. Ekoláci shlédli dvě instruktážní videa ke kompostování, v nichž se dozvěděli, proč je správné třídit bioodpad, jak se to dělá, co je to kompostování, jak funguje kompostér a co do něj patří a co ne. Diskutovali o tom, jak velké množství bioodpadu doma i ve škole vyprodukujeme, proč není správné, aby končil na skládkách, a zamýšleli se nad výhodami kompostování. Zajímali se rovněž, jak funguje vermikompostér, který na jaře byl instalován ve škole. Pro svoje spolužáky vytvořili doplňovačku s tajenkou na téma kompostování.

 

   

UKLIĎME ČERVENOU VODU 2022

V sobotu 23. dubna se skupina dobrovolníků v počtu 106 vydala po celé Červené Vodě, aby po zimě uklidili odpadky, které zůstaly ležet v příkopech či kolem chodníků v obci. Většinu dobrovolníků tvořili žáci naší školy se svými rodiči. K úklidu se shromáždili na dvanácti stanovištích a odtud se vydali na určené trasy. Všem dobrovolníkům patří poděkování a zejména také Panu Zdeňkovi Brůnovi, který celou akci organizačně zajistil.


        

 

SBĚR PAPÍRU

Po dva dubnové dny, pátek 22. 4. a sobotu 23. 4. 2022, přiváželi žáci ( 66 dětí) se svými rodiči starý papír. K nim se přidali také zaměstnanci školy a za dva sběrové dny se podařilo odevzdat k recyklaci sběrový papír o celkové hmotnosti 3 500 kg. Nejpilnější byli žáci 3. A, 13 žáků z celkového počtu 21 přineslo dohromady 543 kg starého papíru. Do sběru se zapojili i dva žáčci z MŠ I. Práci s přebíráním sběru,
jeho vážením a ukládáním odvedli oba školníci ve spolupráci s panem učitelem Válkem.

                    


DNY ZEMĚ NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ

Dne 21. a 22. dubna proběhl na školní zahradě program u příležitosti Dne Země. Program zaměřený na zdravou zahradu, ochranu přírody, lokální ptactvo a obojživelníky, přežití v divočině i zdravý pohyb připravila Obec Červená Voda ve spolupráci se školou. Na realizaci se podíleli také odborníci z Agentury ochrany přírody ČR, Chráněné krajinné oblasti Jeseníky, Gengel o.p.s. (uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd rostlin) i představitel tzv. umění přežití v divočině ze společnosti Bushcraft ze Šumperka. Během dvou jarních dnů se na jednotlivých stanovištích vystřídaly všechny třídy od prvního ročníku až po devátý. Žáci V B si navíc na založili kompost do dvou třílitrových lahví, které umístili ve třídě k pozorování. Jednotlivé třídy prvního stupně také během programu osázeli vyvýšené záhony salátem a vyseli semínka zeleniny a květin.

                            

 

JARNÍ ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROSPOTŘEBIČŮ

Jarní sběr vysloužilého elektrozařízení probíhal na jaře tentokrát nezvykle brzy, a to v měsíci březnu. Sběrové dny, kdy byla zajištěna služba na sběr, zkrátily navíc dny jarních prázdnin. Proto se v jarním termínu do sběru zapojilo méně žáků než obvykle. Zaměstnanci školy a 19 žáků odevzdali k recyklaci 288 ks elektrozařízení
a naplnili tak celkem 6 bagů. Práci s výběrem a přípravou k odvozu odvedli opět Ekoláci.


     
 

PROJEKT PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ
Čtyři skupiny žáků 8. a 9. ročníku se zapojily do projektu Příběhy našich sousedů, který zaštiťuje společnost Post Bellum. Cílem tohoto projektu je zachytit pro další generace život našich předků. Každá skupina pak zamířila k jednomu vybranému pamětníkovi, žijícímu v obci, s kterým vedla rozhovor o jeho životě. Celé setkání si žáci natáčeli, aby ho mohli při následné práci zpracovat do tří minut audio výstupu nebo do pětiminutového videa. Svůj výtvor doplnili fotkami z archivu pamětníků. Na závěr celého projektu vystoupí žáci na společném odpoledni 25. 4. 2022 na Střelnici v Králíkách, kde budou svou práci prezentovat před veřejností a ostatními týmy.

 

 
 


ŽÁCI V. B SI VYZKOUŠELI ZÁVODY NARUBY

Také žáci V. B si zahráli hru s enviromentálním tématem o šetrném nakládání s elektrospotřebiči a bateriemi. Ke hře využili připravené herní plány a kartičky s otázkami, které pro ně připravili Ekoláci. K zahájení hry bylo jen třeba přinést hrací kostky a figurky, se kterými se hraje Člověče, nezlob se. Hra se žákům líbila a zvládli ji během hodiny zahrát třikrát.

 

 
 


SOUTĚŽ „LÍPA NAŠIMA OČIMA“.

V únoru letošního roku se několik dětí z naší základní školy zúčastnilo výtvarné soutěže „Lípa našima očima“. Tuto doprovodnou soutěž vyhlásila ZŠ a MŠ Telecí ve spolupráci s Pardubickým krajem k příležitosti účasti Zpívající lípy v anketě Evropský strom roku 2022. Zpívající nebo také Lukásova lípa z obce Telecí již loni zvítězila v národním kole soutěže Strom roku 2021. V této doprovodné výtvarné soutěži, v kategorii mladších žáků, se na krásném prvním místě umístila Karolína Schmiedová z V.A se svojí Kytarovou lípou. Káje moc gratulujeme, a i všem ostatním dětem děkujeme za účast v této soutěži.

 
 


VERMIKOMPOSTÉR - ŽÍŽALOVIŠTĚ

Žížaloviště bylo na začátku jara pořízeno díky dotaci Pardubického kraje a umístěno v budově naší školy. Vermikompostér je jednoduché zařízení, které bylo v březnu osazeno kalifornskými žížalami, které se živí odkrojky a zbytky ovoce a zeleniny. Produkty vermikompostování je voňavý kompost a přírodní superhnojivo zvané žížalí čaj. Tyto produkty budeme využívat ve skleníku na školní zahradě. Pečovat o žížaliště budou žáci 2. stupně v rámci výuky pěstitelství. 


ZÁVODY NARUBY

V Ekologickém praktiku jsme bádali nad otázkou, zda je lepší než odpad recyklovat, vůbec ho nevytvářet. V naší diskuzi nám pomohly podklady k dalšímu úkolu Recyklohraní, Závody naruby. Prostřednictvím hry jsme pracovali s informacemi o šetrném využívání baterií a elektra. Pravidla hry jsou sestavena tak, abychom spotřebiče i baterie využívali smysluplně, zbytečně s nimi neplýtvali, a až jednou dosáhnou konce
své životnosti, bude pro ně recyklace zaslouženou odměnou za jejich dlouhou službu.
Deskovou hru Ekoláci nejprve doplnili o vlastní kartičky s otázkami a odpověďmi. Poté vytiskli a zalaminovali herní plán i kartičky. Hru si samozřejmě ověřili rozehráním ve dvou skupinách. Během hry střídavě postupovali po herních polích. Pokyny na kartičkách a odpovědi na otázky týkající se recyklace a šetrné spotřeby baterií a spotřebičů je posouvali po políčkách vpřed nebo vzad. Vyhrál ten hráč, který do cíle dorazil poslední. Tedy ten, který udržel svou baterii či spotřebič nejdéle ve hře. Proto se také hra jmenuje „Závody naruby“.

   

 

SEMÍNKA DO ŠKOL A SEMÍNKOVNA

Žáci naší školy se zapojili do projektu Staré odrůdy do škol spolku Gengel. Pomáhají se záchranou těchto plodin: hrách ‚Libochovický‘, fazol „Rychlovarka“, salát ‚Stupický kamenáč‘, rajče „Od dědečka
z Pelhřimova“, mák „Červený veľký“. K semínkům dostali knihu Pěstujeme si vlastní semínka, Slovníček domácího semenáře a Obrazové mapy odrůd, které jsou vhodné k vyvěšení.
Žáci se budou o plodiny starat v rámci pěstitelských prací společně se Semínkovnou, což je zásobník
na semínka místních pěstitelů, kteří si je mohou vzájemně bezplatně vyměňovat. Zásobník bude umístěn v některém z místních obchodů.

                                              


VČELAŘÍCI

V rámci Včelařského praktika zpracovávali žáci včelí produkty - odlévali svíčky. Potřebné vybavení zajistilo SRPDŠ. Kromě odlévaných svíček vyrábí žáci rámky do úlů, sledují dění v úle na elektronických vahách
a pozorují škůdce včel pomocí mikroskopu. Odborná videa a práci s knihami střídají kvízy a drobné hry, například pexeso.

 

 

LOVCI A SBĚRAČI

V lednových schůzkách ekologického praktika se Ekoláci pustili do řešení úkolů badatelského listu Lovci a sběrači. K jeho řešení bylo nutné znát množství odevzdaných mobilů. Protože sběr ještě probíhal, počítali Ekoláci s průběžným počtem 180 ks mobilů. Cílem úkolu bylo seznámit se s principy materiálové a energetické náročnosti výroby mobilů. Žáci zjišťovali, jaké celkové množství materiálů (tzv. ekologický batoh) muselo být využito na výrobu mobilů, které jsme ve škole vybrali do sběrné nádoby. Pak převeďli množství využitých materiálů na „bizony a mamuty“ a nakonec spočítali, kolik energie muselo být spotřebováno na výrobu vybraných mobilů.
 

 

VYHODNOCENÍ PODZIMNÍHO SBĚRU ELEKTROZAŘÍZENÍ

Žáci a jejich rodiče, kteří se na podzim podíleli na úspěšném zpětném odběru elektrozařízení, se dočkali výsledků školní soutěže. Pořadí všech sběračů za podzimní sběr je zveřejněno ve vstupní chodbě školy.
Do sběru přispělo celkem 30 žáků školy a odevzdali celkem 1 167 ks elektrozařízení. Tři nejaktivnější a stálí sběrači jsou dívky z pátého ročníku: Korálková Zuzana, Rašková Eliška a Gottwaldová Alice.
 

ÚSPĚŠNÝ SBĚR STARÝ MOBIL PRO REMOBIL

V průběhu čtyř lednových týdnů mohli žáci naší školy odevzdávat staré mobily do sběrového boxu, který vyrobili za tímto účelem Ekoláci. Služby na sběr si mezi sebou rozdělili žáci Ekologického praktika a každé ráno tuto službu vykonávali pro všechny příchozí do školní budovy, vždy před vyučováním. Za tuto dobu
se podařilo vybrat 204 kusů mobilů, které jsou určeny k recyklaci, kterou zajišťuje Remobil z.s.


     

 

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ PARDUBICKÉHO KRAJE

Do dvanáctého ročníku výtvarné soutěže na téma Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje se v naší škole zapojilo pět žáků 4. ročníku a osm žáků 3. B. Uzávěrka soutěže byla z konce listopadu posunuta na polovinu ledna, takže z naší školy byly před vánočními svátky zaslány práce všech třinácti malých výtvarníků. Stačí si teď jen přát, aby se mezi nimi našel aspoň jeden výherce.

fotogalerie

STARÝ MOBIL PRO REMOBIL

Recyklohraní aneb Ukliďme si svět spolu s neziskovou společností Remobil vyhlásila sběrovou kampaň se soutěží Starý mobil pro Remobil. Soutěž probíhá od 15. 12. 2021 do konce ledna 2022. Do této soutěže se zapojila i naše škola. Sběr starých mobilů zajišťují opět Ekoláci. Dobrou motivací pro účastníky soutěže je, že dvě školyz celé ČR, které vyberou nejvíce mobilních telefonů v přepočtu na žáka školy, mohou vyhrát pro třídní kolektiv návštěvu science centra, včetně dopravy.

 

PODZIMNÍ SBĚR ELEKTROSPOTŘEBIČŮ UKONČEN

Na konci listopadu ukončili Ekoláci služby na zpětném odběru vysloužilých elektrospotřebičů. Během dvou podzimních měsíců odevzdali především žáci prvního stupně 920 kg spotřebičů k recyklaci. Toto množství, které z naší školy odvezli, se vešlo do 16-ti bagů od Elektrowinu. V plánu Ekoláků je, aby březnu zpětný odběr pokračoval.

  


VÝHERCE SOUTĚŽE KE SVĚTOVÉMU DNI ZVÍŘAT JE ZE ZŠ ČERVENÁ VODA

Ke Světovému dni zvířat vyhlásil krajský koordinátor EVVO soutěž mimo jiné i žáky základních škol. Bajku s ponaučením za naši školu napsali a odeslali dva žáci šestého ročníku, Luboš Wotawa a Iva Macková, která se stala výhercem soutěže. Za svoji práci získala drobnou odměnu v podobě semenáčku, škola pak dva dárkové poukazy do internetového obchodu s knihami. Za ně byly pořízeny drobné hry, které budou využity jako odměna pro žáky v ekologických projektech.

VODNÍ STOPA

Ve druhém úkolu Recyklohraní se Ekoláci zabývali vodní stopou. Dozvěděli se, že vodní stopa neboli také virtuální voda je množství vody, které je zapotřebí k produkci zboží či služeb. V České republice spotřebuje jeden obyvatel za den v průměru 4 500 litrů virtuální vody, což je 50krát více, než kolik vody přímo využijeme v domácnostech. Nejlépe lze princip virtuální vody pochopit na příkladech jednotlivých produktů a služeb. V pracovním listě se žáci pustili do počítání vodní stopy jednotlivce.


 

 

PODZIMNÍ VYCHÁZKA KE KRMELCI

Také letos se žáci II. třídy vydali do nedalekého lesíka ke krmelci, aby doplnili zásoby na zimu pro lesní zvířata. Všichni měli batůžky plné dobrot, které přidali do krmelce. Samozřejmě nechybělo ani oblíbené stavění domečků pro lesní skřítky z přírodnin, které děti nasbíraly v lese.

 

 

PRÁCE S PŘÍRODNINAMI VE DRUHÉ TŘÍDĚ

Vybrané barvy a tvary krásného listí využili žáci II. třídy k tvoření při pracovních činnostech. Nejenom listí, ale i plody některých stromů jsou vhodné k vytváření. Nažky z javoru byly skvělý materiál! Stačilo nalepit a ježek byl na světě! Všem se výrobky moc povedly.

  

SOUTĚŽ KE DNI STROMŮ A SVĚTOVÉMU DNI ZVÍŘAT

Krajský koordinátor EVVO Pardubického kraje vyhlásil soutěž „Máme rádi zvířata a stromy“ k oslavě Světového dne zvířat a Dne stromů 2021 ke dni 4. 10. 2021. Každoročně si chovatelé i milovníci zvířat po celém světě připomínají Světový den zvířat, který připadá na 4. října na svátek sv. Františka z Assisi – ochránce a patrona zvířat. Pro žáky 2. stupně ZŠ znělo zadání takto: Vymyslete a pošlete nám za celou třídu jednu bajku. Stačí stručná (A4), ale při dodržení charakteristiky bajky. V čem bajka přinese ponaučení, necháváme na vaší kreativitě, jen by to mělo být alespoň částečně relevantní k daným svátkům. Do soutěže se z naší zapojili žáci obou šestých tříd. Odeslány jsou bajky Ivy Mackové a Luboše Wotawy. Oběma držme palce, aby měli štěstí při závěrečném slosování o ceny.

 

 

PODZIMNÍ SBĚR STARÉHO PAPÍRU

Po roční odmlce proběhl na naší škole sběr starého papíru. Ve dvou říjnových dnech se podařilo žákům, jejich rodičům a zaměstnancům školy ve spolupráci se Spolkem rodičů a dětí při ZŠ a MŠ Červená Voda shromáždit celkem 7 990 kg papíru a lepenky. K tomuto množství přispěli kromě žáků ZŠ i tři žáci z mateřských škol. Poděkování náleží zejména oběma školníkům a žákům nejvyšších tříd, kteří se na výběru a následně odvozu starého papíru podíleli. Výsledné pořadí školní soutěže tříd určil počet kg odevzdaného papíru na žáka třídy.

  

RECYKLOVANÁ ŠIPKOVANÁ

Recyklovaná šipkovaná je název prvního úkolu Recyklohraní, jehož realizace se letošní tým Ekoláků dobře zhostil. Podle zadání připravili křížovku s tajenkou z oblasti zpětného odběru elektrospotřebičůa recyklace. Otázky z legendy křížovky nebylo jednoduché vymyslet, protože jsou určeny nejmladším žákům naší školy. Ekoláci je vybírali tak, aby většina dětí byla maximálně úspěšná.

 

 

POSTAVIČKY A OBRÁZKY S PLODY PODZIMNÍ PŘÍRODY

Velmi zdařilé postavičky panáčků a zvířátek si můžeme prohlédnout na chodbě prvního stupně před učebnami 1. A a 4. třídy. Žáčci si do školy přinesli přírodní materiály, které nasbírali v podzimní přírodě a vdechli jim nový život v podobě postaviček a zvířátek. K výtvarnému konání se přidali i žáci 3. A, kteří vytvořili krásné obrázky s využitím barevného listí stromů.
 

K výtvarnému tvoření se přidali i žáci 3. A, kteří vytvořili krásné obrázky s využitím barevného listí stromů. Svými výkresy si vyzdobili stěny kmenové třídy.


 

PŘÍRODOVĚDNÁ SOUTĚŽ ZLATÝ LIST

září pořádal Český svaz ochránců přírody 49. ročník přírodovědné soutěže Zlatý list. Za příznivého podzimního počasí se 11 soutěžních týmů, mezi nimiž byli i Ekoláci, sešlo v areálu Záchranné stanice
a Ekocentra Pasíčka. Na lesní stezce dlouhé 5 km řešili žáci různé úkoly z oblasti ekologie, poznávání rostlin, živočichů a minerálů. Letos se celostátní kolo soutěže nekonalo, zřejmě proto se do krajského kola přihlásilo méně týmů než obvykle. Přesto si všichni soutěžící na závěr odnesli pěkné odměny. Během dne si Ekoláci prošli také areál záchranné stanice se zvířaty.
204 205 206 207

 

BYLINKY A JEJICH VYUŽITÍ

Žáci 7. třídy využili podzimní příznivé počasí a vydali se na školní zahradu zjistit, které bylinky rostou
na bylinkové spirále ve školní zahradě. V učebně informatiky následně každý žák vyhledal na internetu a zpracoval informace o své bylince (jaké má léčivé účinky, která část rostliny se využívá k léčebným procesům a jakým způsobem ji můžeme využít v kuchyni při přípravě jídel a nápojů.

201 202 203

 

ZAHÁJENÍ ZPĚTNÉHO ODBĚRU ELEKTROSPOTŘEBIČŮ

 

Na základě poptávky občanů a rodičů žáků ZŠ Červená Voda zahájili Ekoláci podzimní zpětný odběr elektrospotřebičů. Vybírací dny jsou od 14. září do 19. října 2021 vždy v úterý a ve čtvrtek v prostoru zahradní učebny na školní zahradě.

198 199 200

 

DNY ZEMĚ 2021 VE ŠKOLE

Zdravá obec Červená Voda s podporou MAS Orlicko realizovala ve škole ve dnech 9. a 10. září 2021 environmentální projekt „Dny Země 2021“. Ve spolupráci s odborníky z AOPK a majitelem dravců probíhaly během dvou dnů aktivity na školní zahradě i v širším okolí školy. Mladší žáci kreslili motivy ptáků a rostlin na dřevo, ze kterého pak jejich starší spolužáci stloukali ptačí budky. Všichni se zúčastnili komentované prohlídky dravců. Starší žáci zasadili na zahradě dvě řady keřů a s průvodci se vydali směrem ke Křížové hoře zkoumat život v mokřadech. Díky dotaci PK bude také v rámci projektu pořízena kamera na čapí hnízdo.

194 195 196

197

 

ZAHÁJENÍ ČINNOSTI KROUŽKU EKOLOGICKÉHO PRAKTIKA

V první zářijové úterní odpoledne se sešli žáci Ekologického praktika po téměř roční pauze na první pracovní schůzce v novém školním roce Pracovní tým ve složení pět osmáků, dva sedmáci a dva šesťáci plánoval aktivity EVVO na podzimní období. Pravidelné schůzky týmu jsou každé úterý od 15. hodin.