Školská rada

Školská rada pracuje ve složení:

Předseda Mgr. Kopecká Stanislava
Členové za školu Mgr.Stanislava Kopecká, Mgr. Harnychová Hana,
Členové za veřejnost Zuzana Wawrzyczková, ing. Jetmar Václav
Členové za zřizovatele Ing. Petr Mareš Ph. D. a p. Michaela Kubíčková