Mezinárodní testování

12. května 2023

Naše škola je zapojena do mezinárodního šetření TIMSS 2023 organizovaného Českou školní inspekcí. Testování proběhne v následujících dnech a budou se ho účastnit oba čtvrté ročníky ZŠ.

Projekt TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) je rozsáhlou mezinárodní srovnávací studií, která ve čtyřletých cyklech zjišťuje úroveň vědomostí a dovedností žáků v matematice a v přírodních vědách.