Školní družina

Ve všech odděleních pracují kvalifikované vychovatelky a zároveň využíváme personální podporu asistentek. Asistent je kolegou vychovatelky, které pomáhá při organizaci zájmového vzdělávání.

 

  •  I. oddělení - Jana Valentová
  •  II. oddělení - Mgr. Marta Kordasová
  •  III. oddělení - Bc. Petra Hanáková

Pracovní doba ve družinách:

Ranní družina probíhá od 6.30 do 7:40 v po – st v I. a čt – pá ve II. oddělení.
Odpoledne vždy jedno oddělení zůstává otevřeno déle (do 16.30 hodin), kam jsou postupně převáděny děti z ostatních oddělení.
Družinu navštěvují zpravidla žáci z prvního stupně základní školy.
Za družinu se vybírá měsíční poplatek 100 Kč, který je splatný v hotovosti u vychovatelek
ve výši 500 Kč vždy za celé pololetí (v říjnu a únoru).

Do ŠD jsou přednostně přijati:

 

  •  žáci z prvních a druhých tříd, poté se oddělení doplňuje dalšími ročníky
  •  dojíždějící žáci
  •  žáci, kteří navštěvují ZUŠ a jiné kroužky
  •  žáci zaměstnaných rodičů

Paní vychovatelka Kordasová v rámci družiny vede jednou týdně hodinu ping pongu (pá 14:10 – 15:00) a hodinu týdně kreativně dramatický kroužek (po 15:00 – 16:00)
 

Provoz ŠD ve školním roce 2019 / 2020 

I. oddělení ll. oddělení IlI. oddělení
JANA VALENTOVÁ Mgr. MARTA KORDASOVÁ Bc. PETRA HANÁKOVÁ
Ranní 6:30 – 7:40
(po, út, st)
Ranní 6:30 – 7:40
(čt, pá)
 
PO 11,35 – 16,30 PO 11,35 - 15,05 PO 12,30 – 15,15
ÚT 11,35 - 16,30 ÚT 11,35 - 15,05 ÚT 14,00 – 16,00
ST 11,35 - 16,30 ST 11,35 - 15,05 ST 11,35 – 15,05
ČT 11,35 - 15,40 ČT 11,35 - 15,05 ČT 14,00 – 16,30
PÁ 11,35 - 16,30 PÁ 11,35 - 14,05 PÁ 11,35 – 15,05