Školní družina

Naše školní družina od podzimu do léta

Vize: Umíme si hrát, tvořit, sportovat.
Motto: Jaro, léto, podzim, zima ve družině je vždycky prima.

 

Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně dohledu nad žáky.
Družina vykonává činnost především ve dnech školního vyučování, organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce. Je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy.

 

Provozní doba:

  • ranní družina od 6:30 do 7:30
  • odpolední družina od 11:35 do 16:30

Školní družina má zpravidla 4 oddělení, rozdělení žáků odpovídá organizačním potřebám školy.
Pro evidenci docházky a vyzvedávání účastníků ŠD (žáků školy) využíváme systém Bellhop. Vyzvedávací čipy jsou aktivovány během měsíce září.

ŠD pro svou činnost využívá i ostatní prostory a vybavení budovy a areálu školy.

Vychovatelky:

  • 1. oddělení: Jana Valentová, tel. 515 910 925, 604 606669
  • 2. oddělení: Eliška Bittnerová, tel. 733 694 696
  • 3. oddělení: Bc. Petra Hanáková (vrdoucí vychovatelka), tel. 733 694 696 
  • 4. oddělení: Mgr. Marta Kordasová, tel. 605 338 295

Rozdělení žáků:

  • Přípravná třída a 1. ročník – zpravidla J. Valentová a E- Bittnerová
  • 2. – 3. ročník – Bc. P. Hanáková
  • 3. – 5. ročník – Mgr. Marta Kordasová

Úplata za ŠD:

Od září 2022 je úplata za ŠD 150,- Kč za měsíc. 

Platba 750,- Kč za každé pololetí probíhá bezhotovostně a podrobné údaje k převodu obdrží rodiče prostřednictvím Bakalářů.