Školní družina

Naše školní družina od podzimu do léta

Vize

Umíme si hrát, tvořit, sportovat.

Motto

Jaro, léto, podzim, zima ve družině je vždycky prima.

Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně dohledu nad žáky.

Družina vykonává činnost především ve dnech školního vyučování, organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce. Je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy.

Provozní doba:

  • ranní družina od 6:30 do 7:30
  • odpolední družina od 11:35 do 16:30

Školní družina má zpravidla 4 oddělení, rozdělení žáků odpovídá organizačním potřebám školy.

Pro evidenci docházky a vyzvedávání účastníků ŠD (žáků školy) využíváme systém Bellhop. Vyzvedávací čipy jsou aktivovány během měsíce září.

ŠD pro svou činnost využívá i ostatní prostory a vybavení budovy a areálu školy.

Vychovatelky:

  • 1. oddělení: Jana Valentová, tel. 515 910 925, 604 606669
  • 2. oddělení: Eliška Bittnerová, tel. 733 694 696
  • 3. oddělení: Bc. Petra Hanáková (vedoucí vychovatelka), tel. 733 694 696 
  • 4. oddělení: Mgr. Marta Kordasová, tel. 605 338 295

Rozdělení žáků:

  • Přípravná třída a 1. ročník – zpravidla J. Valentová a E- Bittnerová
  • 2. – 3. ročník – Bc. P. Hanáková
  • 3. – 5. ročník – Mgr. Marta Kordasová

Úplata za ŠD:

Od září 2022 je úplata za ŠD 150,- Kč za měsíc

Platba 750,- Kč za každé pololetí probíhá bezhotovostně a podrobné údaje k převodu obdrží rodiče prostřednictvím Bakalářů.