Mladý chemik

18. ledna 2024

Letos se koná již 17. ročník soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika“. V posledních 12 letech se tato soutěž rozrostla tak, že pokrývá ČR. Ta je rozdělena do 11 celků. Přitom ten náš je největší a patří do něj kraje Liberecký, Královehradecký, Pardubický, Vysočina a půlka kraje Středočeského.
V naší oblasti se školních kol zúčastnilo více než 7500 žáků. Do krajského kola, které se konalo před Vánoci postoupilo 490 soutěžících. Mezi nimi i žák naší školy Ondra Polanský. Z tohoto kola postupovalo 30 nejlepších mezi nimiž i Ondra.
Soutěž pokračovala regionálním kolem, ve kterém na soutěžící čekala praktická práce. V ní bylo třeba stanovit celkovou tvrdost vody chelatometrickou titrací. Tento druh titrace využívá reakcí kationtů kovů se speciálními činidly, tzv chelatony. S tím byly spojené i výpočty a řada teoretických otázek.
Vyhodnocení se bude konat až v po polovině března v ABC klubu v Pardubicích. Zde se dozvíme, jak toto regionální kolo dopadlo a zároveň jména 7 soutěžících, kteří postoupí do celostátního kola.
Chci Ondrovi poděkovat, že byl ochoten udělat něco více než jenom to, co mu ukládají školní povinnosti. Dále také děkuji obci Červená Voda, která nám poskytla dopravu do Pardubic.
Mgr. Fojtík
 

        

Fotogalerie