Okresní kolo Chemické olympiády

5. března 2024

V pátek 3 března se na naší základní škole uskutečnilo okresní kolo Chemické olympiády kategorie D. Sjeli se k nám žáci ze tří gymnázií a jedné základní školy. Celkem deset soutěžících doplnil Ondra Polanský, žák 9. ročníku naší základní školy.
Po splnění nezbytných organizačních záležitostí se polovina soutěžících odebrala do pracovny chemie, kde byla připravena praktická část. Ke zkoumání byly, v literatuře často zmiňované, antioxidační účinky vitamínu C a také jeho úbytek ve šťávě varem.
Po devadesáti minutách a krátké přestávce se skupiny vyměnily a tentokráte v teoretické části bylo třeba vyluštit biochemickou křížovku a opravit tvrzení z téže oblasti. Dále bylo několik úkolů ke kyselině chlorovodíkové, která je součástí žaludeční šťávy a také výpočty týkající se železa, které je obsaženo v hemoglobinu.
Před jednou hodinou bylo hotovo. Soutěžící i doprovod se mohli naobědvat v naší školní jídelně. Zároveň porota opravovala a hodnotila práce soutěžících. O půl druhé bylo hotovo. První dvě místa obsadili žáci víceletých gymnázií a na třetím místě se umístil „závodník z naší stáje“ Ondra Polanský.
Chci Ondrovi poblahopřát a poděkovat za výsledek i za čas, který strávil přípravou na soutěž.
Mgr. Fojtík

fotogalerie
 

Fotogalerie