Souboj čtenářů

 Šesťáci měří svou čtenářskou zdatnost s ostatními školami.