Policie ve škole

21. listopadu 2019

Policie v naší škole!?

Nebojte, nešlo o žádný přestupek ani trestný čin.
To jen žáci celého 1. stupně (1. – 5. ročníků) měli možnost v pondělí 11. listopadu 2019 pobesedovat s dalšími příslušníky IZS. Ti věnovali dětem celé dopoledne. Členové králické policejní posádky představili svoje povolání, ukázali výstroj a výzbroj, kterou mají při výkonu své funkce k dispozici. Tisková mluvčí a preventistka por. Bc. L. Vilímková pokračovala v programu pravidly a zákony, jimiž je nutné se v naší společnosti řídit, uvedla příklady dětských přestupků ze své praxe a také opatření, která po takových činech mohou následovat. Každý si krom spousty zajímavých a poučných informací odnesl i malou pozornost. Při závěrečném poděkování jsme si popřáli, abychom se i nadále společně scházeli pouze z preventivních důvodů.

foto                                                                                            Mgr. Hana Moravcová