Co by měl umět, než půjdu v září do školy?

Jak dítě na zápis připravit?

Odborníci se shodují na tom, že žádná jednorázová speciální příprava nemá význam.

Dávno už neplatí, že by se dítě mělo k zápisu naučit třeba básničku. Jde spíše o to, zda dosáhlo tak zvané školní zralosti. To je soubor všeobecných předpokladů k dalšímu vzdělávání, který spíše než konkrétní dovednosti zahrnuje třeba schopnost sebeobsluhy, připravenost soustředěně pracovat, zapojit se do kolektivu nebo akceptovat dílčí neúspěch.

Pokud dítě v některé z těchto oblastí zatím výrazně zaostává za vrstevníky, stojí za to, uvažovat o ročním odkladu školní docházky. O ten je třeba požádat ředitele školy. Takový krok by měl následovat až po poradě s odborníky. U dětí, které docházejí do mateřských škol, určitě poskytnou radu jejich učitelky, rodiče se mohou obrátit na pedagogicko-psychologickou poradnu podle místa bydliště. Své může říci i dětský lékař.

Předškolák by měl:

 • Vyslovovat všechny hlásky.
 • Správně držet tužku mezi palcem a ukazováčkem.
 • Pracovat samostatně v kolektivu ostatních dětí.
 • U zadaného úkolu vydržet aspoň čtvrt hodiny a být schopen práci dokončit.
 • Mít číselnou představu do pěti.
 • Pojmenovat základní barvy
 • Pojmenovat základní geometrické tvary
 • Samostatně se obléci
 • Znát zásady slušného chování – pozdravit, poděkovat, požádat o něco.
 • Dokázat pozorně poslouchat pohádku, vyprávění a jednoduše reprodukovat text popř. odpovědět na otázky.
 • Vědět trochu z oblasti života lidí, zvířat i rostlin
 • Znát pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpředu, vzadu
 • Umět vyprávět pohádku
 • Splnit drobné úkoly, kterými je pověřeno (namalovat obrázek, pomáhat v kuchyni či na zahrádce)

A jak mně můžete pomoci, abychom to společně zvládli?

 • Při rozhovoru se nezabývejte jinou činností a trpělivě naslouchejte.
 • Vyprávějte mi, čtěte mi, učte se se mnou říkanky, zpívejme si.
 • Vybírejte pro mě vhodné hry a stavebnice, hrajte si se mnou.
 • Nechte mě vystřihovat z papíru, z látek, lepit a vyrábět.
 • Choďte se mnou do přírody, pohyb je důležitý pro všechny.
 • Trénujte se mnou změny denního režimu - ranní vstávání, čas ukládání k večernímu spánku.
 • A prosím, nenechte mě koukat celý den na televizi nebo monitor počítače.