Kariérové poradenství


CENTRUM KARIÉROVÉ PODPORY


při CCV Pardubice - zařízení pro DVPP PK
Mozartova 449, Polabiny, Pardubice
 

www.ccvpardubice.cz sekce KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ
POSKYTUJEME ⇨ metodická podpora školám v oblasti KP
⇨ skupinové a individuální poradenství

PORADCI ⇨ Naďa Burcalová | burcalova@ccvpardubice.cz
telefon: 466 536 530 | 601 332 774
Irena Matějová | matejova@ccvpardubice.cz
telefon: 466 536 530 | 734 578 695
Jitka Rathouská | rathouska@ccvpardubice.cz
telefon: 466 536 530 | 601 503 288
⇨ spolupracujeme s týmem externích poradců
Poradenství je poskytováno bezplatně v rámci projektu Implementace krajského akčního plánu PK II CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018321

Začni svoji kariéru společně s námi.

Nabízíme tři typy individuálního poradenství

 

* Zjišťování studijních předpokladů ve vztahu k volbě povoláIndividuální poradenství s využitím objektivních diagnostických nástrojů za účelem zjištění úrovně studijních předpokladů a následným rozborem možností při výběru kariérní cesty.

* Objevte možnosti svého uplatnění

Interaktivní forma individuálního poradenství zaměřená na usnadnění volby další vzdělávací cesty v souladu se svými zájmy, dovednostmi a schopnostmi. Ujasnění si, v jakých činnostech a profesích se cítím dobře, jaké jsou pro mě přijatelné a co naopak zásadně odmítám.

* Setkání s poradcem

Neformální rozhovor klienta s poradcem, zaměřený na poznávání sebe sama, rozpoznávání svých silných stránek a reflexi zájmů.

To všechno využijeme ke zmocnění k rozhodování o profesní dráze.

Více informací a přihlášení na adrese: https://bit.ly/2JW32GH

________________________________________
Informativní a inspirativní weby
školy, obory:
www.infoabsolvent.cz
www.seznamskol.eu
www.stredniskoly.eu
www.atlasskolstvi.cz
testy:
www.emiero.cz
www.16personalities.com/cs
www.testmojeplus.cz
povolání, kompetence, portfolio:
www.nsp.cz
www.budoucnostprofesi.cz
www.neflakamse.cz
careers2030.cst.org
efektivní rodičovství:
www.vychovabezporazenych.cz


 

Fotogalerie