Výsledky ankety

11. prosince 2019

V posledním říjnovém týdnu proběhlo na naší škole diskuzní žákovské fórum pod názvem „ Co chybí žákům v Červené Vodě“. Ze školního fóra z myšlenek přítomných žáků vzešly návrhy a nápady na vylepšení školního a obecního zázemí.

V průzkumu „ Co chybí žákům v naší škole“ se na prvním místě umístily Výlety do zahraničí a na druhém místě se v návrzích žáků objevily Nápojové automaty a Kantýna. V otázce „ Co chybí žákům v obci“ zvítězily návrhy v podobě Posilovny a Stánku na kebab.

Po vzoru žákovského fóra proběhla v měsíci listopad mezi žáky druhého stupně shodná anketa. Výsledky školní ankety se naprosto shodují a vystihují přání z žákovského diskuzního fóra. V následujícím školním fóru dostanou žáci zpětnou vazbu, co se za rok s jejich podněty stalo a jak byly řešeny.

foto    výsledky                                                                                             Mgr. Radim Válek