Pedagogický sbor

email: prijmeni.jmeno@cvvoda.cz

Vedení školy

Bílý Luděk, Mgr. ředitel
Dvořáčková Magda, Mgr. zástupce ředitele pro 1. stupeň ZŠ, koordinátor ŠVP
Vacková Iva, Mgr. zástupce ředitele pro 2. stupeň ŽŠ, výchovný poradce

 

Učitelé I. stupeň

 

Příjmení a jméno funkce, zaměření  Asistenti pedagoga
Švestková Hana, Mgr. třídní učitel přípravné třídy (PT)  Procházková Dana
Eva Jetmarová, Mgr. třídní učitel I.A  Šoková Petra
Jaroslav Štych, Mgr. třídní učitel I.B  
Moravcová Hana, Mgr.

třídní učitel II.A

Berková Veronika 
Stejskalová Lenka, Mgr. třídní učitel ll.B, metodik primární prevence Stránská Simona 
Kopecká Stanislava, Mgr. třídní učitel III  
Hartigová Dana, Mgr. třídní učitel IV.A Kulhánková Alena 
Dolečková Iva, Mgr.  třídní učitel IV.B Pohanková Lucie 
Bílá Milena, Mgr. třídní učitel V Grežová Helena 

Učitelé II. stupeň

Miroslav Beran, Mgr.

třídní učitel VI.A, 

koordinátor enviromentální výchovy

Ševců Kristýna 
Hana Harnychová, Mgr. třídní učitelka VI.B Bohuslav Jiří 
Tomášková Věra, Mgr. třídní učitelka VlI.A  
Válek Radim, Mgr. třídní učitel VlI.B Wotawová Veronika 
Křístková Barbora, Mgr. třídní učitelka VIII.A Grežová Naděžda 
Polanská Monika, Mgr. třídní učitelka VIII.B  
Osičková Pavla, Mgr. třídní učitelka IX  
Andrlová Veronika, Ing. učitelka  
Drážná Renáta, Mgr. učitelka  
Opravil Martin, Bc. učitel  


Vychovatelky školní družiny

Hanáková Petra, Bc. hlavní vychovatelka ŠD
Kordasová Marta,Mgr. vychovatelka ŠD
Valentová Jana vychovatelka ŠD
Bittnerová Eliška vychovatelka ŠD

Učitelky MŠ

Vrábelová Martina učitelka MŠ
Urbanová Monika, DiS. učitelka MŠ