Pedagogický sbor

Vedení školy

Mgr. Luděk Bílý
ředitel školy
Mgr. Magda Dvořáčková
zástupkyně ředitele pro 1. stupeň, koordinátorka ŠVP - konzultační hodiny v úterý ve 14:30 - 15:30 hodin
Mgr. Iva Vacková
zástupkyně ředitele pro 2. stupeň, výchovná poradkyně - konzultační hodiny v pondělí ve 14:30 - 15:30 hodin

ZŠ - 1. stupeň

Mgr. Stanislava Kopecká
třídní učitelka - konzultační hodiny v pondělí ve 14:30 - 15:30 hodin
1. A
Asistent: Alena Kulhánková
Mgr. Hana Švestková
třídní učitelka - konzultační hodiny v pondělí ve 14:30 - 15:30 hodin
1. B
Asistent: Jiří Bohuslav
Mgr. Eva Jetmarová
třídní učitelka - konzultační hodiny v pondělí v 14:30 - 15:30 hodin
2. A
Asistent: Petra Šoková
Mgr. Jaroslav Štych
třídní učitel - konzultační hodiny ve čtvrtek ve 14:30 - 15:30 hodin
2. B
Mgr. Hana Moravcová
třídní učitelka - konzultační hodiny v úterý ve 14:30 - 15:30 hodin
3. A
Asistent: Kristýna Ševců
Mgr. Lenka Stejskalová
třídní učitelka, metodik prevence - konzultační hodiny v pondělí ve 14:30 - 15:30 hodin
3. B
Asistent: Helena Grežová
Mgr. Milena Bílá
třídní učitelka - konzultační hodiny v úterý ve 14:30 - 15:30 hodin
4. třída
Mgr. Dana Hartigová
třídní učitelka - konzultační hodiny ve čtvrtek ve 14:30 - 15:30 hodin
5. A
Asistent: Anastázie Juračková
Mgr. Iva Dolečková
třídní učitelka - konzultační hodiny ve čtvrtek ve 14:30 - 15:30 hodin
5. B
Asistent: Lucie Pohanková

ZŠ - 2. stupeň

Bc. Martin Opravil
třídní učitel, tělesná výchova, dějepis - konzultační hodiny v úterý v 15:00 - 16:00 hodin
6. A
Asistent: Veronika Berková
Mgr. Renáta Drážná
třídní učitelka, matematika - konzultační hodiny ve čtvrtek ve 14:30 - 15:30 hodin
6. B
Asistent: Šárka Řeháková
Mgr. Miroslav Beran
třídní učitel, informatika, ICT koordinátor - konzultační hodiny ve čtvrtek v 15:00 - 16:00 hodin
7. A
Asistent: Renata Hegerová
Mgr. Hana Harnychová
třídní učitelka, český jazyk, německý jazyk - konzultační hodiny v pondělí v 15:00 - 16:00 hodin
7. B
Asistent: Dana Procházková
Mgr. Věra Tomášková
třídní učitelka, český jazyk, dějepis, ruština - konzultační hodiny v pondělí v 15:00 - 16:00 hodin
8. A
Mgr. Radim Válek
třídní učitel, zeměpis, přírodopis - konzultační hodiny v pondělí v 14:00 - 15:00 hodin
8. B
Asistent: Veronika Wotawová
Mgr. Barbora Křístková
třídní učitelka, angličtina, ruština - konzultační hodiny v pondělí ve 14:30 - 15:30 hodin
9. A
Asistent: Naděžda Grežová
Mgr. Monika Polanská
třídní učitelka, český jazyk, výchova k občanství - konzultační hodiny v úterý ve 14:30 - 15:30 hodin
Mgr. Pavla Osičková
učitelka angličtiny - konzultační hodiny v úterý v 15:00 - 16:00 hodin
Veronika Andrlová
učitelka matematiky, fyziky - konzultační hodiny v pondělí v 15:00 - 16:00 hodin
Marie Šoberová
učitelka technických předmětů - konzultační hodiny v pondělí v 15:00 - 16:00 hodin
Hana Wawrzyczková
učitelka tělesné výchovy - konzultační hodiny v úterý v 15:00 - 16:00 hodin