Pedagogický sbor

email: prijmeni.jmeno@cvvoda.cz

Vedení školy

Bílý Luděk, Mgr. ředitel
Dvořáčková Magda, Mgr. zástupce ředitele pro 1. stupeň ZŠ, koordinátor ŠVP
Vacková Iva, Mgr. zástupce ředitele pro 2. stupeň ŽŠ, výchovný poradce

 

Probíhá aktualizace dle roku 2022-2023

Učitelé I. stupeň

Švestková Hana, Mgr. třídní učitel přípravné třídy (PT)
Moravcová Hana, Mgr. třídní učitel I.A
Stejskalová Lenka, Mgr.

třídní učitel I.B

metodik primární prevence

Kopecká Stanislava, Mgr. třídní učitel ll
Jetmarová Eva, Mgr. třídní učitel III.A
Štych Jaroslav, Mgr. třídní učitel III.B
Bílá Milena, Mgr. třídní učitel IV.
Dolečková Iva, Mgr. třídní učitel V.A
Hartigová Dana, Mgr. třídní učitel V.B

Učitelé II. stupeň

Tomášková Věra, Mgr.                    třídní učitel VI.A
Válek Radim, Mgr. třídní učitel VI.B
Křístková Barbora třídní učitel VlI.
Osičková Pavla, Mgr. třídní učitel VIII., 
Harnychová Hana, Mgr. třídní učitel IX.A
Beran Miroslav, Mgr. třídní učitel IX.B
Veselá Eva, Mgr. učitel, koordinátor enviromentální výchovy
Polanská Monika, Mgr. učitel
Nožka Roman, Mgr. učitel
Drážná Renáta, Mgr. učitel
Opravil Martin, Bc. učitel

Asistenti

Bohuslav Jiří                        asistent pedagoga lX.B
Grežová Naděžda asistent pedagoga Vll.
Stránská Simona asistent pedagoga Vl.B
Ševců Kristýna asistent pedagoga V.B
Wotavová Veronika asistent pedagoga V.A
Grežová Helena asistent pedagoga IV.B
Pohanková Lucie asistent pedagoga lll.B
Kulhánková Alena asistent pedagoga lII.A
Stejskalová Mirka asistent pedagoga přípravná třída

Vychovatelky školní družiny

Hanáková Petra, Bc. hlavní vychovatelka ŠD
Kordasová Marta,Mgr. vychovatelka ŠD
Valentová Jana vychovatelka ŠD

Učitelky MŠ

Vrábelová Martina učitelka MŠ
Urbanová Monika, DiS. učitelka MŠ