Roční plán EVVO

 

ROČNÍ PLÁN EVVO 2021/2022

 

Měsíc Název akce/forma Cílová skupina Koordinuje Spolupracuje
 IX.

Rozmístění krabic na třídění odpadu do tříd

1. – 9. r.

koordinátor EVVO

třídní učitelé
  Schválení Ročního plánu EVVO  všichni koordinátor EVVO
 
  Aktivizace Ekoláků, plán práce
Ekoláci 6.-8. r
 koordinátor EVVO
 
  Obnovení přihlášky do sítě M.R.K.E.V.
 
 koordinátor EVVO  ředitel školy
  Sklízení zeleniny, příprava pozemku na zimu  6., 9. r
 R. Válek M. Beran  
   Sběr elektrospotřebičů Ekoláci     koordinátor EVVO   Ekoláci, školník
 X.  Krajská konference EVVO v Pardubicích    koordinátor EVVO  
   Sběr papíru  všichni   ředitel školy  třídní učitelé
  Práce s přírodním materiálem v učebně i v přírodě  1. – 5. r. 
 M. Dvořáčková vyučující  PČ
   Aranžmá z přírodnin
3., 4., 5. r.   M. Dvořáčková  vyučující PČ tř. učitelé I. st

 Zpětný odběr elektrospotřebičů
 všichni  koordinátor EVVO
 Ekoláci, školník
  Vycházka do lesa, sběr přírodnin, tvorba herbáře 1.-.5. r M. Dvořáčková vyučující PČ, PRV, PŘ
  Výtvarná soutěž PK Zdravá a nemocná příroda PK 1. st., 2.st. koordinátor  EVVO učitelé VV
  Péče o květiny v budově školy 1. st D. Hartigová  
  Zajištění odvozu elektrospotřebičů, baterií
  koordinátor EVVO Ekoláci, školník
   Sklízení zeleniny, příprava pozemku na zimu  6.,9. r
R. Válek M, Beran  
 XI.,XII. Vycházka ke krmelci, doplnění potravy pro lesní zvěř
 1.- 4. r.
vyučující PŘ, PRV,
 učitelé, lesník
 I. Výsev zeleniny a květin
 6., 9. r
R. Válek, M. Beran
 
   Rostliny jako drogy  5. r  R. Válek
 
 II. Tradice předků, karneval, pouť, masopust / tematická výuka  1.-5.r. M. Dvořáčková
 třídní uč., vyučující VV a PČ
 III. Zpětný odběr elektrospotřebičů
koordinátor EVVO
Ekoláci  
  Vítání jara, velikonoční symboly a zvyky, barvení vajíček / projekt
1.-5.r.
 M.Dvořáčková  třídní uč.
  Setba osení
 2.-5. r.
M. Dvořáčková
 vyučující PČ
 IV. Sběr elektrospotřebičů
 všichni Koordinátor EVVO
 Ekoláci
  Den Země projekty /soutěže/ úklid v okolí školy
 2. stupeň
 kordinátor EVVO
 ředitel školy, tř. učitelé
   Den Země
 1.-5. r
 M.Dvořáčková  vyučující VV a PČ
  Výsev a výsadba zeleniny
na pozemku
 6.,9. r.
 R.Válek, M.Beran
 
 V. Výsadba květin na pozemku
a v okolí školy
6.,9. r.
R. Válek, M. Beran
 
   Sběr papíru
 všichni  ředitel školy
 třídní učitelé
  Přihláška školy do soutěže Zelený ParDoubek
 Koordinátor EVVO
 ředitel školy
 
 VI. Návrh Ročního plánu EVVO
na školní rok 2021/2022
Koordinátor EVVO
 pedagodický sbor
 
  Školní vlastivědné exkurze 2. stupeň  2. st.
 ředitel školy
 třídní učitelé
   Výroční zpráva EVVO za školní rok 2020/2021
Koordinátor EVVO