Výchovný poradce

Ve škole pracuje výchovný poradce Mgr.  Iva Vacková
Tel.: 515 910 927
e-mail: vackova.iva@cvvoda.cz

Kdo je vlastně výchovný poradce?

Je to pedagog, který pomáhá žákům při profesní orientaci a při řešení výchovných otázek. Věnuje zvláštní pozornost poruchám dětí z hlediska pedagogické, psychologické a sociální normy (zjišťování, prevence a náprava).

 • Těžištěm práce výchovného poradce musí být prevence. Orientuje se tedy na:
  • Práci s výchovně problémovými dětmi
  • Spolupráci s rodinou hlavně v poradenské činnosti
  • Spolupráci s pracovníky školy při řešení otázek výchovné práce s problémovými dětmi

Doporučené kontaktní adresy pro rodiče potřebující odborné poradenství:

Pedagogicko-psychologická poradna

 Tipy internetových adres pro přípravu k přijímacím zkouškám:

 • www.didaktis.cz – knižní nakladatelství,
 • www.zaskolou.cz, Jedná se o komplexní a velmi rozsáhlou službu, která zahrnuje látku třinácti hlavních předmětů Jejím hlavním cílem je pomoci dětem s přípravou do školy, zejména s přípravou na zkoušení, písemky a závěrečné testy.
 • www.scio.cz materiály pro studium i přípravu na přijímací zkoušky, organizace Národních srovnávacích zkoušek
 • www.zkousky-nanecisto.cz rady, informace, testy, přípravy k přijím. zkouškám

Adresy, které mohou usnadnit hledání a výběr střední školy

Čím více toho vím, tím snáze odolám:

Soubory ke stažení
 • Kontakty na PPP a SPC
 • KOMPAS - Predikce trhu práce - ProKariérový Poradce
 • Přijuímací řízení 2022-2023
 • Krizové centrum Žamberk prezentace Přehlídka škol Česká Třebová 2022