EVVO 2013/2014

Sběr elektrospotřebičů

Do 7. ročníku projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět se zapojilo 75 žáků naší školy, převážně z 1. stupně. Slavnostní vyhlášení a udílením drobných odměn proběhlo v tělocvičně školy předposlední den školního roku. Od září do května se podařilo odevzdat k recyklaci 1 648 kusů drobných elektrospotřebičů. První čtyři místa obsadily:

Rašková Erika  2. A  216 ks
 Urbanová Michaela  3. třída  158 ks
 Korálková Eva  5. třída  98 ks
 Polanská Markéta  2. B  93 ks

foto

Den s Lesy České republiky

Páteční dopoledne dne 13. 6. 2014 prožili žáci 3., 4. a 5. třídy aktivně v lesním prostředí u Chaty Wolfka. Součástí programu lesní pedagogiky byla lesní stezka a řada doprovodných stanovišť s ukázkami lesní praxe. Článek, foto

Kuchtíci ze šestky ve finály Zdravé pětky

V sobotu 7. 6. 2014 se v Olomouci konalo národní finále celorepublikové soutěže Zlaťáci v kuchyni, do kterého svými hlasy vyslali tříčlenný tým Kuchtíci ze šestky žáci šesté a páté třídy. Tým ve složení Veronika Brůnová, Nikola Horníčková a Míša Hanousková obsadil nečekaně 1. místo! Článek, foto

Sběr plastových víček

Dvouměsíční klání mezi třídami ve sběru víček skončilo pátkem 25. 4. 2014. Pro Michalku Šlesingrovou se podařilo v krátkém čase nasbírat více než 200 kg, z toho více než 100 kg nasbírali žáčci 3. třídy, 2. B a 1. B. a byli za svoji snahu sladce odměněni. Sběr plastových víček bude pokračovat průběžně po celý rok. Žáci, zaměstnanci i návštěvníci školy je mohou odevzdávat do krabice umístěné na chodbě u šaten.

Zpravodaj

Žáci Ekologického praktika se vydali v květnu pátrat v roli novinářů a fotografů po Červené Vodě. Jejich úkolem bylo zmapovat reálné možnosti zpětného odběru elektrospotřebičů v naší obci a také podmínek, za kterých mohou občané vysloužilé elektrospotřebiče odevzdat. Z nasbíraných informací vytvořili fotoreportáž, v níž si každý vhodný způsob zpětného odběru snadno dohledá. Úkol to nebyl vůbec snadný, protože v naší obci není ani prodejna elektro, ani sběrný dvůr. Přesto si Ekoláci s řešením úkolu, který je v letošním školním roce posledním v projektu Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět, dobře poradili. Foto 

Recyklace hrou

V pátek 16. 5. 20104 se žáci od 1. až po 9. třídu zapojili do interaktivního programu Recyklace hrou. Programem je provázely dvě lektorky projektu Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět s aktivitami zaměřenými na třídění a recyklaci odpadů. Každá třída získala po absolvování programu certifikát. Článek

Divadlo Zdravá pětka

Divadelního představení Zelenina s ovocem dají páku nemocem zaměřené na zdravou stravu a životní styl se zúčastnili všichni žáci od 1. po 9. třídu. Článek

Den země

Dne 22. 4. 2014 připravili učitelé 1. stupně pro své žáky ekologicky zaměřené aktivity a hry. Žáčci se také dozvěděli, proč lidé slaví Den Země a co tento svátek znamená. Žáci 2. stupně ke Dni Země upravovali školní zahradu a třídili nasbíraná plastová víčka.

Zlaťáci v kuchyni

Do druhého ročníku kuchařské soutěže se přihlásily v naší škole dva tříčlenné týmy – jeden z 8. ročníku, druhý z 6. ročníku. Obě skupiny splnily tři úkoly základního kola – vytvořit výtvarné dílo ze zdravých potravin, natočit video s vlastní třetí slokou písničky Obiloviny a zahrát si hru Košík plný rozumu.

foto, článek, video: http://youtu.be/zHC5a5G2tH0, http://youtu.be/LJ9xStqiv50

Chovatelská přehlídka trofejí

Žáci třetí, čtvrté a páté třídy si prohlédli v pátek 11. 4. 2014 spoustu zajímavých exponátů na chovatelské přehlídce loveckých trofejí v kulturním domě v Hanušovicích. foto, článek

Projekt Stavíme ekologicky

Společně se zavedením mléčných svačin na naší škole vzrostlo množství plastového odpadu Odpovědí na otázku, jaká je cesta plastového odpadu, byl matematicko-ekologický projekt STAVÍME EKOLOGICKY, kterého se zúčastnili žáci 5. a 6. ročníku na konci března. foto, článek

Enigma a úspporná zářivka

Další z úkolů projektu RECYKLOHRANÍ aneb UKLIĎME SI SVĚT byl věnován úsporné zářivce. Do řešení úloh se pustili na 1. stupni žáci 3. třídy a 5. třídy, na 2. stupni Ekoláci. Z osmi návrhů zářivek budoucnosti jsme odeslali tři do celostátní soutěže.

Zdraví na talíři

Naše škola se v druhém pololetí připojila k projektu ZDRAVÍ NA TALÍŘI. Účastníky se staly dvě kuchařky naší ŠJ, pedagog – koordinátor EVVO a ředitel školy. Všichni účastníci absolvují semináře zaměřené na zdravé stravování, exkurze i praktickou průpravu.

Sběrt elektrospotřebičů

Od poloviny března do poloviny května je ve škole zřízeno sběrné místo vysloužilých elektrospotřebičů. Služby na sběr zajišťují 3 krát týdně opět Ekoláci. Na pilné sběrače čekají zajímavé odměny.

Éčka v potravinách

Při průmyslové velkovýrobě se do potravin přidávají látky, které upravují chuť, barvu a trvanlivost potravin. Tyto látky se na obalu potravin se označují názvem nebo mezinárodním kódem E + číslo (odtud název éčka). Na pátrání za éčky se březnu po internetu vydaly dívky 9. třídy.

Výsledky soutěže věnuj mobil

Během měsíce prosince a ledna odevzdali k recyklaci zaměstnanci a převážně žáci 1. stupně 80 mobilních telefonů. Do sběru se zapojilo celkem 17 žáků, nejvíce jich bylo z 2. B a ze 4. třídy. První tři příčky obsadili:

  1. místo: Anna Peichlová, 1. A – 8 mobilů
  2. místo: Anna Revúsová, 2. třída – 6 mobilů
  3. místo: Monika Csaszárová, 8. třída – 5 mobilů

Výzva k soutěži ve sběru plastových víček

Třídní kolektivy soutěží ve sběru plastových víček v období od 23. 1. do 23. 4. 2014. Žáci i zaměstnanci naší školy tak mohou přispět finanční částkou, získanou za odevzdané plasty, na zlepšení života malé Michalky z Červené Vody.

Finalistka stoutěže zdravá a nemocná příroda PK

Finalisté 4. ročníku soutěže ZDRAVÁ A NEMOCNÁ PŘÍRODA PARDUBICKÉHO KRAJE, které se zúčastnilo 1 500 účastníků, se ve středu 8. 1. 2014 sešli v Pardubicích Z naší školy se ve své kategorii nejlépe umístila Amálka Cinková, žákyně II. B, s kresbou na téma proudění mízy ve stromu Ze slavnostního vyhlášení nejlepších prací si kromě nevšedního zážitku a příjemného pocitu z ocenění v kategorii 7- 10 let z Pardubic přivezla i diplom a drobné věcné ceny. (více)

Věnuj mobil

Naše škola se přihlásila do projektu zaměřeného na sběr vysloužilých mobilů. Mezi sebou soutěží všechny třídní kolektivy. Sběr probíhá v období prosinec 2013 až leden 2014. Organizaci sběru mají na starost Ekoláci.

Vykrajování dýní a dýňové ochutnávky

Poslední říjnové odpoledne se žáci převážně 1. stupně sešli společně se svými rodiči, vychovatelkami školní družiny a tř. uč. 4. třídy M. Nýdeckou, aby si z dýní vytvořili krásné podzimní dekorace. Všichni přítomní si odpoledne zpestřili ochutnávkou různých specialit z dýní - polévky, rozličných moučníků a rizota.

Výstavní soubor v Městské knihovně Králíky

Čtenáři a návštěvníci městské knihovny v Králíkách se mohou v zimních měsících seznámit s průběhem a výsledkem školního projektu ŠKOLY V PROMĚNÁCH ČASU. Výstavní soubor dokumentující historii školních budov na Červenovodsku je vystaven v čítárně městské knihovny.

Naši žáci a jejich rodiče ochraňují životní prostředí

V podzimním sběru vysloužilých elektrospotřebičů si naši žáci vedli již tradičně skvěle. Společně se svými rodiči se do sběru zapojilo asi 40 dětí a podařilo se odevzdat k recyklaci přibližně 600 kusů elektrospotřebičů (cca 1 500 kg). Ve školní soutěži se na předních místech umístili: Erika Rašková (2. A), Míša Urbanová (3. třída), David Pejchal (6. třída) a Adriana Bederková (2. A).

Konference Evvo Pardubického kraje

Krajská konference EVVO, která se konala 22. října 2013, byla další z příležitostí prezentace našeho školního projektu „ŠKOLY V PROMĚNÁCH ČASU“. Konference, jejímž pořadatelem bylo Ekocentrum PALETA, se zúčastnili zástupci kraje zodpovědní za školství a životní prostředí společně s pedagogy středních, základních i mateřských škol PK.

Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje

Do 4. ročníku této výtvarné soutěže přispělo 14 žáků naší školy svými výtvarnými dílky. Ze tří podtémat: zdravá a nemocná příroda, třídíme odpad, cesta přírodou, si všichni autoři výkresů vybrali první téma. O vítězných pracích bude rozhodovat odborná porota i veřejné hlasování. Záštitu nad soutěží převzal hejtman PK Martin Netolický.

Čistý ostrov, čistý oceán Hora v čisté mlze Jedovaté mlhy halí louku

Hana Wawrzyczková, 8. roč.. Ondřej Habarta, 8. roč. Jana Packová, 8. roč.

Slunce – přítel či nebezpečí? Výbuch sopky Ježek

Monika Csaszárová, 8. roč. Šimon Halbrštát, 8. roč. Kryštof Jurásek, 2. A

Košíček Míza Podzimní deštník Skřítek Podzimníček

Šárka Franková, 1. A Amálie Cinková, 2. B Vít Krobot, 1. A Roman Kašecký, 1. A

Slunečnice Spokojený ježek V lese

Eliška Macanová, 2. A Lucie Seidlová, 2. B Eliška Horníčková, 2. A

Strom a jeho míza

Jarmila Tahalová, 2. B

Inventura baterií a akumulátorů

Žáci 5., 6. a 7. třídy prováděli s pomocí rodičů v domácnostech inventuru baterií a akumulátorů. Zjišťovali, v jakých elektrospotřebičích a v jakém počtu se baterie nacházejí, kolik nových a kolik nepotřebných baterií doma leží. Statistické vyhodnocení provedli Ekoláci a odevzdávají jako soutěžní úkol Recyklohraní.

Sběr elektrospořebičů - Recyklohraní anebo Ukliďme si svět!

Sběr elektrospotřebičů, který zajišťují Ekoláci od 16. září do konce října (podle počasí prodloužíme do listopadu), pokračuje na naší škole 7. rokem. Od 6. ročníku nastala změna projektu: nevybírají se obrazovky a velké spotřebiče (pračky, chlazení, myčky a sporáky atd.).

Výstavní soubor v Evropském domě v Králíkách

Výstavní soubor „ŠKOLY V PROMĚNÁCH ČASU“ našel v turistické sezóně výstavní prostory v Evropském domě v Králíkách. Výsledek celoroční práce červenovodských školáků, mapujících historii škol v Červené Vodě, mohou shlédnout domácí obyvatelé i návštěvníci místního regionu v měsících červenec až září 2013.