Informace ze školní jídelny

Adresa

Školní jídelna při ZŠ
Červená Voda 341
561 61 Červená Voda

Kontakt

Tel.: 702 129 340
E-mail: jidelna@cvvoda.cz

Základní informace

Školní jídelna na základě zřizovací listiny poskytuje školní stravování a řídí se vnitřními předpisy, které jsou v souladu se školským zákonem (561/2004 Sb.) dále upřesněného prováděcí vyhláškou 107/2005 Sb., kde jsou zakotvené výživové normy a rozpětí finančních norem pro jednotlivé skupiny strávníků.

Vstup do školní jídelny mají pouze strávníci se zakoupeným obědem.

Každý strávník je povinen mít čip. Pokud čip ztratí nebo zapomene, v kanceláři mu je vydána náhradní stravenka. Náhradní stravenka se vydává maximálně 3x, poté si strávník musí zakoupit nový čip.

Strávníci mají povinnost se seznámit s vnitřním a provozním řádem školní jídelny, dodržovat ho a hlásit změny v přihlašovacích údajích v kanceláři školní jídelny. 

Systém plateb stravného

Platby za obědy probíhají formou záloh na následující měsíc. Provádět se mohou trvalým nebo jednorázovým bankovním příkazem na účet 1327041319/800, vedeným u České spořitelny. Variabilní symbol obdrží každý strávník při zakoupení identifikačního čipu.

Provozní doba

Výdej oběhů do jídlonosičů 10:50 - 11:05 hod.
Výdej obědů cizí strávníci stravující se v jídelně 11:10 - 11:25 hod.
Výdej obědů – strávníci ZŠ Po, Út, Čt 11:35 - 13:00 hod.
Výdej obědů – strávníci ZŠ St, Pá 11:45 – 13:30 hod.

 Změna provozní doby v období prázdnin a v mimořádných případech bude včas oznámena.

Ceník

  Dotovaná cena Plná cena
Strávníci MŠ 3-6 let   45,00 Kč 89,00 Kč
Strávníci MŠ 7 let 50,00 Kč 94,00 Kč
Strávníci ZŠ 7 - 10 let 28,00 Kč 72,00 Kč
Strávníci ZŠ 11 - 14 let 31,00 Kč 75,00 Kč
Strávníci ZŠ 15 a více let 35,00 Kč 79,00 Kč
Zaměstnanci ZŠ 29,00 Kč (přísp.FKSP 11,-Kč) 84,00 Kč
Zaměstnanci na dohodu 40,00 Kč 84,00 Kč
Praktikanti 40,00 Kč 84,00 Kč
Senioři MŠ, ZŠ 40,00 Kč  
Cizí strávníci   85,00 Kč
Nákup čipu   120,00 Kč
Odkup čipu   80,00 Kč

Příjem přihlášek a odhlášek

Oběd na další den je nutno přihlásit nebo odhlásit den předem, nejpozději však do 13 hodin. Na pondělí v pátek do 13:00 hodin. Pokud není strava odhlášena nebo vyzvednuta, propadá bez náhrady. 

Jedná-li se o účastníka školního  (zvýhodněného) stravování, má na toto stravování nárok pouze v 1. den neplánované nepřítomnosti ve škole. Pokud nedojde k odhlášení oběda ani v dalších dnech bude (v souladu s vyhláškou 107/2005 Sb. o školním stravování § 4 odst. 9) strávníku (žáku) účtovaná plná cena oběda. 

Jedná-li se o účastníka závodního stravování (zaměstnance), má (dle vyhlášky 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování) nárok na závodní stravování, pokud v daný den na pracovišti odpracuje alespoň 3 hodiny, jinak je tomuto strávníku účtována plná cena oběda.

Jídelní lístek

Jídelní lístek a ostatní informace jsou vyvěšeny u vchodu do školní jídelny.

Náhled a přihlašování na internetových stránkách www.strava.cz kód jídelny 6585 nebo zde.

Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy a spotřebním košem vybraných potravin.

Provozní hodiny kanceláře ŠJ

Po-Pá 7:30 – 8:00 11:00 – 13:00

Dotazy a připomínky k provozu školní jídelny přijímá: J.Prušková, vedoucí ŠJ

V Červené Vodě 29. 8. 2022

Soubory ke stažení