Informace ze školní jídelny

Adresa

Školní jídelna při ZŠ
Červená Voda 341
561 61 Červená Voda

Kontakt

Tel.: 702 129 340
E-mail: jidelna@cvvoda.cz

Základní informace

Školní jídelna na základě zřizovací listiny poskytuje školní stravování a řídí se vnitřními předpisy, které jsou v souladu se školským zákonem (561/2004 Sb.) dále upřesněného prováděcí vyhláškou 107/2005 Sb., kde jsou zakotvené výživové normy a rozpětí finančních norem pro jednotlivé skupiny strávníků.

Vstup do školní jídelny mají pouze strávníci se zakoupeným obědem.

Každý strávník je povinen mít čip. Pokud čip ztratí nebo zapomene, v kanceláři mu je vydána náhradní stravenka. Náhradní stravenka se vydává maximálně 3x, poté si strávník musí zakoupit nový čip.

Strávníci mají povinnost se seznámit s vnitřním a provozním řádem školní jídelny, dodržovat ho a hlásit změny v přihlašovacích údajích v kanceláři školní jídelny. 

Systém plateb stravného

Platby za obědy probíhají formou záloh na následující měsíc. Provádět se mohou trvalým nebo jednorázovým bankovním příkazem na účet 1327041319/800, vedeným u České spořitelny. Variabilní symbol obdrží každý strávník při zakoupení identifikačního čipu.

Provozní doba

Výdej oběhů do jídlonosičů 10:50 - 11:05 hod.
Výdej obědů cizí strávníci stravující se v jídelně 11:10 - 11:25 hod.
Výdej obědů – strávníci ZŠ Po, Út, Čt 11:35 - 13:00 hod.
Výdej obědů – strávníci ZŠ St, Pá 11:45 – 13:30 hod.

 Změna provozní doby v období prázdnin a v mimořádných případech bude včas oznámena.

Ceník

  Dotovaná cena Plná cena
Strávníci MŠ 3-6 let   45,00 Kč 93,00 Kč
Strávníci MŠ 7 let 50,00 Kč 98,00 Kč
Strávníci ZŠ 7 - 10 let 28,00 Kč 76,00 Kč
Strávníci ZŠ 11 - 14 let 31,00 Kč 79,00 Kč
Strávníci ZŠ 15 a více let 35,00 Kč 83,00 Kč
Zaměstnanci ZŠ 25,00 Kč (přísp.FKSP 15,-Kč) 88,00 Kč
Zaměstnanci na dohodu 40,00 Kč 88,00 Kč
Praktikanti 40,00 Kč 88,00 Kč

Důchodci MŠ, ZŠv důchodu

od r. 2003 (viz Kolektivní smlouva)

25,00 Kč (přísp.FKSP 15,-Kč)  
Cizí strávníci   88,00 Kč
Nákup čipu   130,00 Kč
Odkup čipu   80,00 Kč

Příjem přihlášek a odhlášek

Oběd na další den je nutno přihlásit nebo odhlásit den předem, nejpozději však do 13 hodin. Na pondělí v pátek do 13:00 hodin. Pokud není strava odhlášena nebo vyzvednuta, propadá bez náhrady. 

Jedná-li se o účastníka školního  (zvýhodněného) stravování, má na toto stravování nárok pouze v 1. den neplánované nepřítomnosti ve škole. Pokud nedojde k odhlášení oběda ani v dalších dnech bude (v souladu s vyhláškou 107/2005 Sb. o školním stravování § 4 odst. 9) strávníku (žáku) účtovaná plná cena oběda. 

Jedná-li se o účastníka závodního stravování (zaměstnance), má (dle vyhlášky 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování) nárok na závodní stravování, pokud v daný den na pracovišti odpracuje alespoň 3 hodiny, jinak je tomuto strávníku účtována plná cena oběda.

Jídelní lístek

Jídelní lístek a ostatní informace jsou vyvěšeny u vchodu do školní jídelny.

Náhled a přihlašování na internetových stránkách www.strava.cz kód jídelny 6585 nebo zde.

Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy a spotřebním košem vybraných potravin.

Provozní hodiny kanceláře ŠJ

Po-Pá 7:30 – 8:00 11:00 – 13:00

Dotazy a připomínky k provozu školní jídelny přijímá: J.Prušková, vedoucí ŠJ

V Červené Vodě 1. 3. 2023

Soubory ke stažení